Spring News

“หมอนิธิ” เผย "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ระยะ 1 ผลตอบรับดี คาดอาจเปิดจองรอบต่อไป

17 มิ.ย. 2564 เวลา 6:42 น. 2

ศ.นพ.นิธิ มหานนนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยมีองค์กร หน่วยงาน และบุคคล ที่ยื่นขอรับการจัดสรร "วัคซีนซิโนฟาร์ม" เป็นจำนวนมาก พร้อมเผยข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน

 ความคืบหน้าการลงทะเบียน ขอรับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 จากการสอบถาม ศ.นพ.นิธิ มหานนนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุเพียงสั้นๆ เบื้องต้น ผลตอบรับดี มีผู้ลงทะเบียนขอรับจัดสรรเป็นจำนวนมาก 

ทั้งนี้ทีมข่าวได้สอบถามอีกว่า หากปิดให้ลงทะเบียนการขอรับจัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม ระยะ 1 แล้ว ในวันพรุ่งนี้ 18 มิ.ย. จะมีการเปิดรอบต่อไปหรือไม่ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตอบเพียงสั้นๆ ว่า น่าจะเปิดรอบต่อไป

 ทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้สรุปยอด จำนวนองค์กร ในการยื่นความประสงค์ขอรับจัดสรรวัคซีนระยะ 1 เมื่อวานนี้ เพิ่มมา 2,782 องค์กร/หน่วยงาน รวมยอดสะสม 12,793 องค์กร / ขณะที่ ยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรร เมื่อวานนี้ เพิ่มมา 581,793 คน รวมยอดสะสม 4,242,409 คน

ด้านเพจเฟซบุ๊ก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้โพสต์ข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า(รวมเสียชีวิต) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินเอาประกันภัย 3 หมื่นบาท

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด