สถานีกลางบางซื่อคนแน่นเปิดวันแรกเปิด Walk-in 3 กลุ่มเสี่ยง

22 ก.ค. 2564 เวลา 9:56 น. 8

สถานีกลางบางซื่อคนแน่นเอี๊ยด! วันแรกเปิด Walk-in ฉีดวัคซีนโควิดให้คนอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และคนน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม เข้าฉีดวัคซีนโควิด-19

วันนี้(22 ก.ค. 2564) ประชาชนต่างเดินทางมาเพื่อเข้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ในช่วงเช้าจำนวนมากมีการต่อแถวยาวตลอดทางเข้า ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนสามารถวอล์คอินเข้ามาฉีดวัคซีนได้ ที่สถานีกลางบางซื่อ โดยกรมการแพทย์ เปิดวอล์คอิน (Walk-in) ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้มีน้ำหนักตัว 100 กก.ขึ้นไป เนื่องจากปัจจุบันปัญหาผู้ติดเชื้อโควิค-19 ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สถานีกลางบางซื่อ ฉีดวัตซีนโควิด19 สถานีกลางบางซื่อ ฉีดวัตซีนโควิด19 สถานีกลางบางซื่อ ฉีดวัตซีนโควิด19 สถานีกลางบางซื่อ ฉีดวัตซีนโควิด19

โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงมีความห่วงใยกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ หากกลุ่มดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จะสามารถลดการติดเชื้อ ลดป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต จึงเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (เข็มที่ 1) ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่ตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยจะต้องแสดงเอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ และผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป

สถานีกลางบางซื่อ ฉีดวัตซีนโควิด19 สถานีกลางบางซื่อ ฉีดวัตซีนโควิด19 สถานีกลางบางซื่อ ฉีดวัตซีนโควิด19

ทั้งนี้ ไม่รวมผู้ติดตาม โดยสามารถ Walk-in รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแต่ 22 -31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น.

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ อย่างเคร่งครัด โดยการรักษาระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

สถานีกลางบางซื่อ ฉีดวัตซีนโควิด19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด