Spring News

ปลัดกทม. เยี่ยมชม Street Art คลองเปรมประชากร

24 ก.ย. 2564 เวลา 10:14 น. 70

"ศิลปสวย" ปลัดกรุงเทพมหานคร เดินทางเยี่ยมชม Street Art คลองเปรมประชากร ณ จตุจักร บริเวณชุมชนประชาร่วมใจ 2 เชื่อต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

Street Art คลองเปรมประชากร

     วันที่ 24/09/64 เวลา 9.30 น. นาง ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เดินทางเยี่ยมชม Street Art คลองเปรมประชากร บริเวณชุมชนประชาร่วมใจ 2 หลังจากที่สำนักงานเขตจตุจักรร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประกวดวาดภาพระบายสีริมกำแพง Street Art คลองเปรมประชากร ณ จตุจักร เพื่อแสดงความเป็นอัตลักษณ์ ประวัติ ความเป็นมา เรื่องเล่า ผ่านผลงานศิลปะ โดยมีแนวคิดพัฒนาชุมชนบริเวณคลองเปรมประชากร

Street Art คลองเปรมประชากร ศิลปสวย เยี่ยมชม Street Art คลองเปรมประชากร

ศิลปสวย เยี่ยมชม Street Art คลองเปรมประชากร

     สำหรับการประกวดวาดภาพ Street Art คลองเปรมประชากร ณ จตุจักร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อพัฒนาชุมชนบริเวณคลองเปรมประชากรผ่านผลงานศิลปะ Street Art ซึ่งสามารถต่อยอดผลงานดังกล่าว พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปได้

Street Art คลองเปรมประชากร Street Art คลองเปรมประชากร ศิลปสวย เยี่ยมชม Street Art คลองเปรมประชากร

ศิลปสวย เยี่ยมชม Street Art คลองเปรมประชากร Street Art คลองเปรมประชากร Street Art คลองเปรมประชากร Street Art คลองเปรมประชากร Street Art คลองเปรมประชากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ