Spring News

งาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" เริ่มต้นแล้ว

21 เม.ย. 2565 เวลา 15:52 น. 627

"ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" เที่ยววัด ไหว้พระ ยลวัง ชมการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสมจินตนฤมิต ลิ้มรสอาหารไทยต้นตำรับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด

ในงาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ท่านจะได้เที่ยววัด ไหว้พระ ยลวัง ชมการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสมจินตนฤมิต รวมทั้งลิ้มรสอาหารไทยต้นตำรับ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติสวนสันติชัยปราการ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้ตั้งแต่เวลา 16.00-20.30 น. วันที่ 20-24 เม.ย. นี้

งาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" งาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" งาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" งาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" งาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์"

ภายในงาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ยังมีกิจกรรม "เปิดพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน" ซึ่งเปิดให้เข้าชมโบราณวัตถุที่รวบรวมมรดกวัฒนธรรมของชาติไว้เป็นจำนวนมาก อาทิ โบราณวัตถุ ๑๐ ชิ้น ที่นับเป็นไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด ประกอบด้วย

1. พระพุทธสิหิงค์ จัดแสดง ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธสิหิงค์

2. พระคเณศ จัดแสดงห้อง ศรีวิชัย อาคารมหาสุรสิงหนาท

พระคเณศ พระคเณศ

3. พระปัทมปาณีโพธิสัตว์ จัดแสดงห้อง ศรีวิชัย อาคารมหาสุรสิงหนาท

พระปัทมปาณีโพธิสัตว์ พระปัทมปาณีโพธิสัตว์

4. ตะเกียงโรมัน จัดแสดงห้องเอเชีย อาคารมหาสุรสิงหนาท

ตะเกียงโรมัน ตะเกียงโรมัน

5. พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา จัดแสดงอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์

พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา

6. พระหายโศก จัดแสดงห้องล้านนา อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์

พระหายโศก พระหายโศก

7. ศิลาจารึกหลักที่ ๑ จัดแสดงห้องสุโขทัย อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์

ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ศิลาจารึกหลักที่ ๑

8. พระอิศวร จัดแสดงห้องสุโขทัย อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์

พระอิศวร พระอิศวร

9. พระมหาพิชัยราชรถ จัดแสดงที่โรงราชรถ

พระมหาพิชัยราชรถ พระมหาพิชัยราชรถ

10. พระที่นั่งบุษบกเกริน จัดแสดง ณ พระที่นั่งอิสราวินิจฉัย

พระที่นั่งบุษบกเกริน พระที่นั่งบุษบกเกริน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ