svasdssvasds

ผู้ว่าฯ ชัชชาติร่วมเดินขบวนไพรด์พาเหรด Bangkok Naruemit Pride 2022

ผู้ว่าฯ ชัชชาติร่วมเดินขบวนไพรด์พาเหรด Bangkok Naruemit Pride 2022

(5 มิ.ย. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมเดินขบวนไพรด์พาเหรด ในกิจกรรมบางกอกนฤมิตไพรด์ (Bangkok Naruemit Pride 2022) ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ถึงสีลม ซอย 2 เขตบางรัก

โดยกิจกรรมนี้ ถือเป็นกิจกรรมไพรด์พาเหรดครั้งแรกของกรุงเทพฯ เริ่มจากตัวแทนเครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันตัดริบบิ้นแห่งความอคติทางเพศเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านความอคติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ จากนั้นเดินขบวนพาเหรดบางกอก นฤมิต ไพรด์ 2022 ซึ่งเป็นขบวนพาเหรดไพรด์ 6 สี โดยมีความหมายและกิจกรรม ดังนี้ 1. ขบวนสีแดง "กฎหมายทุกช่วงชีวิตของ LGBT+" กิจกรรมสีดาลุยไฟ 2. ขบวนสีส้ม "รัฐสวัสดิการเพื่อ LGBT+ 3. ขบวนสีเหลือง "เติบโตอย่างมีความหวัง" 4. ขบวนสีเขียว "สัจธรรม" rap ความหลากหลายทางเพศ 5. ขบวนสีน้ำเงิน "สันติภาพโลก" กิจกรรมต่อตัวเป็นสัญลักษณ์สันติภาพ และ 6. ขบวนสีม่วง "จิตวิญญาณสีรุ้ง" กิจกรรมแต่งงานของคู่รักเลสเบี้ยนจากภาคประชาชน และภาคเอกชน โดยตลอดเส้นทางมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

ชัชชาติ ร่วมเดินขบวน ชัชชาติ ร่วมเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน

 

นอกจากนี้ ยังมีการแสดง Drag Show จาก กลุ่ม Drag Community โดย กลุ่ม Drag เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้ถนนสีลม และยังสร้างชื่อเสียงให้กับถนนสีลมอีกด้วย รวมทั้งการแสดงจาก Sex Worker และแฟชั่นโชว์ Dance for Pride

"เราไม่รู้ว่าใครมีความหลากหลายอย่างไร แต่ก็คือคนกรุงเทพฯ เหมือนกัน ไม่แตกต่างกันเลย นี่คือความสวยงามของความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก ก็รักกันได้ เข้าใจ ใส่ใจกันทุก ๆ เรื่อง ยอมรับให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน" ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

"ในวันนี้มาในฐานะประชาชนชาวกรุงเทพฯ คนหนึ่ง ที่มางาน Pride Month ถือว่าในงานมีขบวนพาเหรดที่สนุกสนานอบอุ่น เราจะเห็นถึงเรื่องราวที่มีความหลากหลาย เข้าใจ ใส่ใจ เป็นสิ่งที่ดียอมรับ ไม่เพียงแต่จะเป็นเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างเดียว แต่จะเป็นเรื่องการเมืองด้วย ซึ่งต้องมีความเข้าใจ แตกต่างได้ หลากหลายได้ แต่ไม่แตกแยก  ในส่วนของ พ.ร.บ.คู่สมรส เป็นเรื่องของสภาใหญ่ ไม่ใช่ของ กทม. เป็นสิ่งที่คู่สมรสควรจะได้" ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเพิ่มเติม

 

สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน

สำหรับในเดือนมิถุนายน เทศกาล Pride Month ถือเป็นใน 1 ใน 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ ทั้งนี้ นโยบายด้าน LGBTQ+ ใน กทม. หรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย 214 ข้อ โดยได้รับการยอมรับผ่านความเข้าใจจาก กทม. ในฐานะหน่วยงานรัฐ ประชาชนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเข้าใจในความอ่อนไหวทางเพศ (gender sensitivity) และความเท่าเทียมทางเพศ การยอมรับความหลากหลายทางเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศในสังคมไทยยังคงมีเงื่อนไข ในฐานะหน่วยงานรัฐของประชาชนและนายจ้างของข้าราชการ กทม. การยอมรับและเข้าใจถึงความหลากหลายเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับภาครัฐไทยให้ทัดเทียมกับภาคเอกชนหรือเครือข่ายต่าง ๆ นอกจากเรื่องความหลากหลายทางเพศวิถีแล้วยังมีเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่หน่วยงาน กทม. ต้องให้ความสำคัญ

สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน สีสันในงานเดินขบวน

ผู้ว่าฯ ชัชชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเนื้อหาของการจัดงานต้องมาจากประชาชนที่เข้าใจรายละเอียดของงานที่มีความหลากหลาย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย กทม.ไม่เข้าใจรายละเอียดของเนื้อหา ถ้าจะจัดเองก็เป็นการจ้างออแกไนซ์มาจัด ซึ่งจะไม่สวยงามมีความหลากหลายเช่นวันนี้ กทม. พร้อมสนับสนุนด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย เริ่มจากวันนี้ ในส่วนของกทม.ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อน  ข้าราชการ ลูกจ้าง สามารถแต่งกายตามเพศวิถีได้ ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก

related