svasdssvasds

สธ. ทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 53 มูลค่ารวมกว่า​ 34,688 ล้านบาท

สธ. ทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 53 มูลค่ารวมกว่า​ 34,688 ล้านบาท

กระทรวงสาธารณสุข ทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 53 จำนวน 40.7 ต้น จาก 185 คดี มูลค่ารวมกว่า​ 34,688 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นยาบ้ ไอซ์ เฮโรอีน ทำลายด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูง

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 โดยมี นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้บริหารจากทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักชีพยานในปีนี้ จำนวน 40.7 ต้น จาก 185 คดี มูลค่ารวมกว่า​ 34,688 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นยาบ้ ไอซ์ เฮโรอีน ทำลายด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูง มีระบบควบคุมมลพิษที่เหลือจากการเผา ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม​ วันนี้ (5 กรกฎาคม 2565) ที่ ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

พิธี บรรยากาศ ทำลายยาเสพติดของกลาง พิธี บรรยากาศ ทำลายยาเสพติดของกลาง พิธี บรรยากาศ ทำลายยาเสพติดของกลาง พืธี บรรยากาศ ทำลายยาเสพติดของกลาง พิธี บรรยากาศ ทำลายยาเสพติดของกลาง

ยาเสพติดของกลางจากคลังเก็บรักษายาเสพติดมีจำนวน 40,706.715381 กิโลกรัม จาก 185 คดี มูลค่ากว่า 34,688 ล้านบาท ประกอบด้วย เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)​น้ำหนักกว่า 23,365 กิโลกรัม เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) น้ำหนักกว่า 14,482 กิโลกรัม เฮโรอีนน้ำหนักกว่า​ 738 กิโลกรัม MDMA/MDA/MDE (ยาอี/ยาเลิฟ) น้ำหนักประมาณ 4.66 กิโลกรัม ฝั่นน้ำหนักกว่า 29 กิโลกรัม​ นอกจากนี้ยังมีวัตถุออกฤทธิ์อื่น ๆ อาทิ คีตามีน ไนเมตาซีแพม น้ำหนักรวมกว่า 2,086 กิโลกรัม​ ของกลางทั้งหมดจะถูกทำลายด้วยเตาเผาขยะอันตราย (Hazardous waste Incinerator) ซึ่งเป็นระบบเตาเผาอุณหภูมิสูง โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NG) มีระบบควบคุมสารมลพิษที่เหลือจากการเผาทำลายและการตรวจสอบควบคุมสารมลพิษ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย เตาเผาชุดที่ 1 เป็นแบบหมุน​ (Roury Kin Rotary Kin ) ควบคุมอุณหภูมิมากกว่า 850 องศาเซลเชียส เตาเผาชุดที่ 2 เตาเผาช้ำแบบทรงกลมตั้งควบคุมอุณหภูมิมากกว่า 1,200 องศาเซลเซียส เพื่อให้มั่นใจว่าสารประกอบอินทรีย์อันตรายที่เกิดขึ้นถูกทำลายไปมากกว่า 99.99 % โดยรอบนี้ได้กำหนดวันทำลายเป็น 2 วัน คือวันที่ วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565

การขนย้ายไปทำลายยาเสพติดของกลาง การขนย้ายไปทำลายยาเสพติดของกลาง การขนย้ายไปทำลายยาเสพติดของกลาง การขนย้ายไปทำลายยาเสพติดของกลาง การขนย้ายไปทำลายยาเสพติดของกลาง

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่หลักในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ป้องกันไม่ให้กลับมาเสพช้ำ ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ได้นำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1,209 แห่งทั่วประเทศ แล้ว 74,671 คน​ แบ่งเป็นระบบสมัครใจบำบัด 42,812 คน บังคับบำบัด 20,425 คน ต้องโทษ 10,149 คน และศาลส่งบำบัด​ 1,285 คน ทั้งนี้ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศพร้อมให้คำปรึกษาและนำเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาที่ได้มาตรฐานสากล โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเลิกยาเสพติดได้ที่สายด่วน 1165 ตลอด 24 ชั่วโมง

การขนย้ายไปทำลายยาเสพติดของกลาง การขนย้ายไปทำลายยาเสพติดของกลาง การขนย้ายไปทำลายยาเสพติดของกลาง การขนย้ายไปทำลายยาเสพติดของกลาง การขนย้ายไปทำลายยาเสพติดของกลาง

related