ประมวลภาพ "สมาคม รปภ.ร้องนายกผ่อนผันการขอใบอนุญาติ"

04 มี.ค. 2562 เวลา 8:59 น.

สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย และผู้ประกอบกิจการ เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล บริเวณประตู 5 เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา เพื่อขอให้ผ่อนปรน มาตรา 74 ของ พ.ร.บ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย และผู้ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัย (รปภ) เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้เลื่อนการบังคับใช้พ.ร.บ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 ตามบทเฉพาะกาลออกไป และแก้ไข หรือยกเลิก ตามที่ พ.ร.บ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 จะมีผลบังคับใช้โดยพ้นระยะเวลาการผ่อนผันในวันที่ 4 มีนาคม 2556

สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย และผู้ประกอบกิจการ เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล บริเวณประตู 5 เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา เพื่อขอให้ผ่อนปรน มาตรา 74 ของ พ.ร.บ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

สาระสำคัญของมาตรา 47 คือพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งไปขออนุญาตไว้แล้ว และได้รับการอนุญาตจำนวนกว่า 280,000 คน ต้องเข้ารับการฝึกฝนตามหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งทางราชการกำหนดไว้ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2562 แต่ด้วยข้อจำกัดของจำนวนสถานฝึกอบรมของทางราชการ และเอกชนไม่เพียงพอ หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพของประชาชน จึงทำให้มีพนักงาน ร.ป.ภ ไปรับการฝึกไม่เกิน 80,000 คน จึงยังเหลือพนักงาน ร.ป.ภ ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ประมาณ 200,000คน ต้องกลายเป็นผู้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ เพราะจะไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตเนื่องจากไม่ผ่านการฝึกอบรม

สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย และผู้ประกอบกิจการ เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล บริเวณประตู 5 เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา เพื่อขอให้ผ่อนปรน มาตรา 74 ของ พ.ร.บ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

ก่อนหน้านี้สมาคมได้นำเสนอปัญหานี้ต่อประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการได้ประสานแจ้งให้สมาคมทราบว่า เรื่องนี้คงต้องรอให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้พิจารณา สมาคมจึงใคร่ขออนุญาตให้พิจารณาผ่อนปรน ขยายบทเฉพาะกาลมาตรา 74 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือหาทางให้พนักงาน ร.ป.ภ จำนวนกว่า 200,000 นายได้มีโอกาสประกอบวิชาชีพต่อไปใน ภายหลังวันที่ 4 มีนาคม 2556

สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย และผู้ประกอบกิจการ เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล บริเวณประตู 5 เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา เพื่อขอให้ผ่อนปรน มาตรา 74 ของ พ.ร.บ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย และผู้ประกอบกิจการ เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล บริเวณประตู 5 เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา เพื่อขอให้ผ่อนปรน มาตรา 74 ของ พ.ร.บ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย และผู้ประกอบกิจการ เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล บริเวณประตู 5 เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา เพื่อขอให้ผ่อนปรน มาตรา 74 ของ พ.ร.บ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย และผู้ประกอบกิจการ เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล บริเวณประตู 5 เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา เพื่อขอให้ผ่อนปรน มาตรา 74 ของ พ.ร.บ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย และผู้ประกอบกิจการ เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล บริเวณประตู 5 เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา เพื่อขอให้ผ่อนปรน มาตรา 74 ของ พ.ร.บ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558