ข่าว

ประมวลภาพ “พลายสยาม” พร้อมคชลักษณ์ 10 เชือกเดินถวายพระพรชัยมงคล ร.10

7 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. มูลนิธิพระคชบาล วังช้างอยุธยา แล เพนียด ร่วมกับกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน กว่า 500 คน นำช้างคชลีลา จำนวน 10 เชือก พร้อมด้วยช้างวัง “พลายสยาม” เชิญตราสัญญาลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 1 เชือก จัดตั้งขบวนเทิดพระเกียรติ เพื่อทำการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มูลนิธิพระคชบาล วังช้างอยุธยา แล เพนียด ร่วมกับกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน กว่า 500 คน นำช้างคชลีลา จำนวน 10 เชือก พร้อมด้วยช้างวัง “พลายสยาม” เชิญตราสัญญาลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 1 เชือก โดยมีคุณลายเหรียญทอง มีพัน ทำหน้าที่ในการควบคุม จัดตั้งขบวนเทิดพระเกียรติ เพื่อทำการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายเรียงทองบาท มีพันธุ์ ผู้อำนวยการวังช้างอยุธยา แล เพนียด และ รองประธานมูลนิธิพระคชบาล เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยเรื่องช้างมาเป็นเวลานาน มีรับสั่งให้อนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน ให้มีจำนวน มากขึ้น และคัดสายพันธุ์ช้างให้คุ้นชินกับสภาพอากาศและประเทศไทย รวมถึงมีนิสัยที่เข้ากับคนได้ อยู่ในคำสั่ง และมีคชลักษณ์สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม สำหรับการเดินขบวนเทิดพระเกียรติ ในวันนี้ ช้างคชลักษณ์ จำนวน 10 เชือก ได้ทำการแสดงคชลีลาก้าวท้าว จำนวน 10 ก้าว และแสดงการแปรแถว รวมถึงเจ้าหน้าจำนวน 500 คน ได้ก้มกราบพื้น 1 ครั้ง นาน 19 วินาที เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แสดงออกถึงความจงรักภักดี


ภาพ : วราพงศ์ น้อยทับทิม [Springnews Photo]