ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

24 พ.ค. 2019 เวลา 11:39 น.

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. เวลา 16.15 น. ที่อาคารทีโอที ถ.แจ้งวัฒนะ บรรยากาศการประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ คือ การเลือกประธาน รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 ในเวลา 17.30น. โดยคณะสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้เดินทางโดยรถบัสมา ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด หลังจากเสร็จสิ้นรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ที่กระทรวงการต่างประเทศ

ณ ห้องประชุมทีโอที โดยร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ อดีต ประธาน สปท. เป็นประธานชั่วคราว เนื่องจากอาสูงโสสูงสุด โดยบรรยากาศการประชุมสมาชิกวุฒินัดแรกนั้น เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาวาระสำคัญ คือ การเลือกประธาน รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2

ขั้นตอนการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภา นั่นจะเลือกประธานก่อน โดยให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลลงชิงเก้า มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 20 คน ซึ่งหากมีการเสนอชื่อเพียงบุคคลเดียว บุคคลดังกล่าวจะได้รับเลือก แต่หากมีการเสนอชื่อหลายชื่อให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ โดยชื่อบุคคลที่เลือก ไปหยอดลงคูหาและนับคะแนน และ เมื่อเวลา 18.00 น.  ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติ เสนอ ให้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย อดีต ประธาน สนช. เป็นประธานวุฒิสภา แล้วตามที่นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ เสนอชื่อซึ่งเป็นการเสนอชื่อเพียงคนเดียวโดยได้คู่แข่ง จึงถือเป็นการเห็นชอบร่วมกันของวุฒิสภา

และได้เสนอ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และ นายศุภชัย สมเจริญ อดีตประธาน กกต. เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2

ภาพ : อุดมชัย สว่างแก้ว [Springnews Photo]