ข่าว ประมวลภาพข่าว

แสงสุดท้ายปี 2562 ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

ภาพพระอาทิตย์กำลังอัสดงลงช้าหลังพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแสงสุดท้ายของปี พ.ศ. 2562   ประชาชนทั่วไปที่รักในการถ่ายภาพต่างเดินหามุมที่ตนเองต้องการจะเก็บภาพเเสงอาทิตย์สุดท้ายของปี มุมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหารก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกัน ภาพเงาพระปราค์ทอดลงแม่น้ำเจ้าพระยานั้นสวยงามน่าประทับใจ