ข่าว ประมวลภาพข่าว

สวดมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ “ปีใหม่ชีวิตใหม่ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

ขอเชิญร่วมปฏิบัติภาวนา ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่า เริ่มต้นวันใหม่ ปีใหม่ ๒๕๖๓  ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์ กรุงเทพ พร้อมเติมเต็มทุกก้าวย่างของชีวิตในการรับอรุณวันใหม่และชวนทุกคนร่วมงาน เทศกาลเจริญสติ สวนมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ด้านกิจกรรม ชวนคุย โดย อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ โดยภายในงาน จะมีกิจกรรม ธรรมบรรยาย ปฏิบัติภาวนา สวดมนต์ข้ามปี