การเมือง

ผบ.ทสส. ปธ. วันกองทัพไทย ประจำปี 2561

-18 ม.ค. 61- ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดอนเมือง พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2561 โดยมีพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์ พร้อมพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย

ทั้งนี้ วันกองทัพไทย แม้จะไม่ใช่วันหยุดของราชการหรือเอกชน แต่การที่ได้มีวันนี้ขึ้นมา ก็เพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าซึ่งเป็นกษัตริย์นักรบของไทย คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทำยุทธหัตถีกับพม่าข้าศึก โดยเอาชนะพระมหาอุปราชา ทำให้ประชาชนชาวไทยทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณ และทรงยกย่องพระปรีชาที่สามารถปกป้องบ้านเมืองได้ ซึ่งหากเป็นสมัยนี้ก็ขอยกหน้าที่ปกป้องบ้านเมือง ให้กับทหารทั้งสามเหล่าทัพ ที่ยอมพลีชีพเพื่อประเทศชาติ และปกป้องผืนแผ่นดินไทย จึงทำให้มีวันกองทัพไทยขึ้นมา