“อักษรา” ไม่หวั่น! เลือกตั้งมาเลฯกระทบคุยสันติสุขชายแดน

หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ ไม่ห่วงผลเลือกตั้งประเทศมาเลเซีย แม้อาจเปลี่ยนขั้วรัฐบาลกระทบโรดแมปพูดคุยสันติสุขฯ เพราะเป็นนโยบายระหว่างประเทศ ทุกชาติเข้าโหมดสันติภาพตามแนวทางสากล

วันนี้(10พ.ค.) พลเอกอักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ ไม่ห่วงผลการเลือกตั้งที่ประเทศมาเลเซีย ที่เปลี่ยนขั้วรัฐบาล โดยระบุว่า เบื้องต้นคณะพูดคุยฝ่ายไทยต้องสงวนท่าที รอติดตามสถานการณ์และผลให้ชัดเจนว่าพรรคใดจะได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาล  เพราะเชื่อว่า เป็นเรื่องของการแข่งขันทางการเมือง ซึ่งมั่นใจว่า ไม่ว่าจะเป็นพรรคใดเข้ามาบริหารประเทศ ก็จะไม่กระทบต่อการพูดคุยสันติสุขฯและกระทบโรดแมป เพราะถือเป็นนโยบายระหว่างประเทศ ซึ่งทุกพรรครัฐบาลที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ต้องให้การสนับสนุนตามหลักสากลในแนวทางสันติวิธี  เพราะปัจจุบันทั่วโลกได้เข้าสู่โหมดสันติภาพ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนอย่ากังวล หรือ คาดการณ์ล่วงหน้า เพราะสันติวิธี ถือเป็นแนวทางที่ต้องดำรงอยู่ และดำเนินต่อไป

ส่วนความคืบหน้าการใช้พื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่นำร่องเซฟตี้โซน หรือ พื้นที่ปลอดภัย นั้น พลเอกอักษรา ระบุว่า ต้องประเมินสถานการณ์หลังจากนี้ไปอีก 6 เดือน ว่าสามารถลดเหตุ ลดบาดเจ็บ ลดจำนวนการสูญเสียได้หรือไม่ หากประสบความสำเร็จ ก็เตรียมที่จะกำหนดพื้นที่ปลอดภัยอื่นต่อไป แต่หากเกิดเหตุที่เจาะไอร้อง ก็ต้องประเมินสถานการณ์ ทบทวนแนวทางแก้ไขก่อนขยายไปพื้นที่อื่น