"มีชัย" จ่อส่งตัวแทน ร่วงวงถกปัญหาพรรคการเมือง มั่นใจมีเลือกตั้ง ปี 62

12 มิ.ย. 2561 เวลา 8:49 น.

ประธาน กรธ. ยังมั่นใจมีเลือกตั้ง ก.พ.62 พร้อมเตรียมส่งตัวแทนร่วมวงถกแก้ปัญหาพรรคการเมือง - แนะ กตต. รีบแบ่งเขตช่วง 90 วันก่อนกฎหมายใช้บังคับ ชี้ช่องให้พรรคทำไพรมารีโหวตในการประชุมคราวเดียว

นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. กล่าวภายหลังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ซึ่งถือเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฉบับสุดท้ายให้นายกรัฐมนตรีเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยมั่นใจว่า การเลือกตั้งจะเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยที่ส่วนตัวก็ไม่อาจคาดการณ์ได้

นายมีชัย ยังเปิดเผยด้วยว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ขอให้ กรธ. ส่งตัวแทนไปร่วมพูดคุยในการหารือระหว่างรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ในวันพรุ่งนี้ (13 มิ.ย.) ช่วงเย็นที่ทำเนียบรัฐบาล

ส่วนความเป็นไปได้ในการงดใช้ไพรมารีโหวตในการเลือกตั้งครั้งแรก แล้วจะยังทำให้การเลือกตั้งยังเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้หรือไม่นั้น นายมีชัย ระบุว่า ไม่สามารถตอบได้ เพราะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ และ กรธ. ก็ไม่ได้เสนอไปตั้งแต่แรก และไม่มีความเห็นต่อข้อเสนอที่ให้ คสช. ใช้มาตรา 44 งดใช้ระบบไพรมารีโหวต

นายมีชัย ยังชี้แจงกรอบการเลือกตั้ง 150 วันหลังร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ทั้ง 4 ฉบับมีผลใช้บังคับแล้วว่า การดำเนินการต่าง ๆ ของ กกต. และพรรคการเมือง จะต้องดำเนินการในช่วงเวลานี้ ทั้งการแบ่งเขตการเลือกตั้งของ กกต. ,การจัดทำไพรมารีโหวตของพรรคการเมือง รวมถึงการหาเสียง โดยแนะนำให้ กกต. รีบจัดทำบรรดาระเบียบ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแบ่งเขตเลือกตั้ง ในช่วง 90 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนที่จะมีกฎหมายใช้บังคับ ส่วนการจัดทำไพรมารีโหวตของพรรคการเมือง ก็สามารถใช้เขตจังหวัด จัดประชุมเพื่อสรรหาตัวบุคคลลงเลือกตั้งแต่ละพื้นที่ในการประชุมคราวเดียวกันได้ ดังนั้น กรณีที่มีผู้ให้รีบจัดการเลือกตั้งนั้น ก็จะต้องคำนึงถึงความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องด้วย พร้อมย้ำถึงกรอบเวลาการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน ตามรัฐธรรมนูญว่า หมายถึงการจัดการเลือกตั้งภายในกรอบเวลา 150 วัน โดยไม่นับรวมการประกาศผลคะแนน เพราะการประกาศผลคะแนนตามรัฐธรรมนูญ ได้เผื่อเวลาการคำนวณไว้ให้ 60 วันหลังจากนั้น