"วิษณุ" ประชุมร่วม กกต. ถกทางออก เขตเลือกตั้ง- ไพรมารี่โหวต

14 มิ.ย. 2561 เวลา 10:19 น.

"วิษณุ" นำถกหาทางออก เรื่ิองแบ่งเขตเลือกตั้ง - ไพรมารี่โหวต ขณะที่ เลขาธิการ กกต. เชื่อใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาได้ดีที่สุด

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. และตัวแทนกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. เพื่อหาทางออกของปัญหาที่เป็นอุปสรรค์ต่อการจัดการเลือกตั้ง และปัญหาในทางปฎิบัติของพรรคการเมืองตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดย กกต.มาครบทุกคนประกอบด้วย นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ นายบุญส่ง น้อยโสภณ และนายประวิช รัตนเพียร กกต. รวมถึงเลขา กกต. พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา ด้วย ขณะที่ กรธ.ส่ง นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง และ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ เข้าร่วมหารือ และมีตัวแทนจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. นายวิทยา ผิวผ่อง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.เข้าร่วมหารือด้วย

ทั้งนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เปิดเผยก่อนการประชุม ว่า ในส่วนของ กกต. จะเสนอแนวทางที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง และปัญหาอุปสรรคที่พรรคการเมืองเคยเสนอมาก่อนหน้านี้ เช่น การให้พรรคการเมืองประชุมเพื่อหาสมาชิกใหม่ได้ เป็นต้น และ กกต.จะเสนอช่องทางทางกฎหมายที่สามารถให้ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งได้ ก่อนที่กฎหมายลูก ส.ส. จะมีผลบังคับใช้ ว่าสามารถใช้ช่องทางไหนได้บ้าง แต่ส่วนตัวมองว่าการใช้มาตรา 44 เป็นทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา เพราะเป็นช่องทางกฎหมายที่ไม่มีทางที่จะขัดกฎหมายอื่น แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับ คสช.

ส่วนการยกเลิกไพรมารี่โหวต เพราะถือเป็นอุปสรรคต่อพรรคการเมืองนั้น เป็นข้อเสนอที่เคยได้ยินมา แต่จะต้องรอ คสช. พิจารณาเพราะเป็นผู้ออกกฎหมาย แต่ส่วนตัวเห็นว่า ยังพอมีเวลาที่พรรคการเมืองสามารถหาสมาชิกได้เพียงพอต่อการทำไพรมารีโหวต