"บิ๊กตู่" ตรวจเยี่ยมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยครบวงจร จ.ระยอง พร้อมขอบคุนที่ช่วยดำเนินการกำจัดขยะ

04 ก.ค. 2561 เวลา 9:50 น.

พล.อ.ประยุทธ์ ตรวจเยี่ยม กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง ของจังหวัดระยอง ด้าน นายกอบจ. ของบเพิ่มปรับปรุงบ่อฝังกลบรองรับปริมาณขยะ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาที่ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร พร้อมหารือรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของการดำเนินงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัดระยอง และโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง(Refuse Derived Fuel : RDF) ซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 67 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยที่ครบวงจรแบบศูนย์รวม มุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะ ตั้งแต่1,000 ตัน ด้วยระบบแบบผสมผสาน โดย อบจ.ระยอง ได้ร่วมกับบริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ GPSC เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มุ่งไปสู่เทคโนโลยีการแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน และสนองต่อนโยบายประเทศไทยไร้ขยะ ของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางประชารัฐ

พล.อ.ประยุทธ์ ตรวจเยี่ยม กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง ของจังหวัดระยอง ด้าน นายกอบจ. ของบเพิ่มปรับปรุงบ่อฝังกลบรองรับปริมาณขยะ

นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนเริ่มการประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ว่า วันนี้ขอขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายก อบจ.ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัท ปตท. จำกัดมหาชน ดีใจได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เพราะถือว่าการกำจัดขยะเป็นวาระแห่งชาติที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปไม่ใช่แค่วันนี้ แต่ต้องคำนึงถึงอนาคตด้วย ว่าวันนี้ขยะสะสมวันละเท่าไหร่ และเราบริหารจัดการได้เท่าไหร่ ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไว้และ ต้องมีการวางแผนระยะเวลา 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ด้วยว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ิอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

พล.อ.ประยุทธ์ ตรวจเยี่ยม กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง ของจังหวัดระยอง ด้าน นายกอบจ. ของบเพิ่มปรับปรุงบ่อฝังกลบรองรับปริมาณขยะ

ทั้งนี้ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ได้ของบประมาณจากนายกรัฐมนตรีในปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะที่ 4 เนื่องจากปริมาณขยะในบ่อใกล้จะเต็มแล้วจึงต้องมีการปรับปรุง

สำหรับเทคโนโลยีคัดแยกขยะแปลงเป็นเชื้อเพลิง สามารถนำขยะสดแปลงเป็นเชื้อเพลิง ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและโรงปูนซีเมนต์ได้ ส่วนขยะอินทรีย์นั้นใช้ผลิตเป็นสารปรับปรุงดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นแนวทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับจังหวัดระยองและเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยคาดว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรในระดับสูง ทั้งยังเป็นการสร้างมูลราคาเพิ่มให้กับขยะชุมชน

พล.อ.ประยุทธ์ ตรวจเยี่ยม กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง ของจังหวัดระยอง ด้าน นายกอบจ. ของบเพิ่มปรับปรุงบ่อฝังกลบรองรับปริมาณขยะ