กองทัพ ปูนบำเหน็จ 3 นายทหาร เสียชีวิตเครื่องบินตกที่แม่ฮ่องสอน

06 ก.ค. 2561 เวลา 5:42 น.

กองทัพบก ปูนบำเหน็จ 7 ชั้น พร้อมเลื่อนยศเป็น "พลตรี" 3 นายทหาร ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เครื่องบินตกที่แม่ฮ่องสอน

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากกรณีเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพบก ขาดการติดต่อจากหอบังคับการบินที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนเป็นเหตุให้มีกำลังพลเสียชีวิต จำนวน 3 นาย ว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งกองทัพบก จะดูแลอย่างเต็มที่และเหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะ การจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ การดูแลด้านสิทธิกำลังพล และการมอบเงินช่วยเหลือตามสิทธิของทางราชการ

กองทัพบก ปูนบำเหน็จ 7 ชั้น พร้อมเลื่อนยศเป็น กองทัพบก ปูนบำเหน็จ 7 ชั้น พร้อมเลื่อนยศเป็น

เบื้องต้น ผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 1.6 ถึง 1.9 ล้านบาท ตามสิทธิของแต่ละคน โดยกองทัพบก ได้ปูนบำเหน็จพิเศษ 7 ชั้น และขอรับพระราชทานยศสูงขึ้น โดยนายทหารทั้ง 3 นาย จะได้เลื่อนยศเป็น "พลตรี" ได้แก่ ร.ท.วโรฒน์ แปรงกระโทก ตำแหน่งปกติ นักบินกองพันบินที่21 ตำแหน่งราชการสนาม นักบินทางยุทธวิธีที่3 ร.ท.ณฤพล พุกทอง ตำแหน่งปกติ นักบินกองพันบินที่ 21 ตำแหน่งราชการสนาม นักบินทางยุทธวิธีที่ 3 และ ร.ท.เขมราช ดวงแก้ว ตำแหน่งปกติ รองผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ตำแหน่งราชการสนาม ผู้บังคับกองร้อย ทหารราบที่ 1743

กองทัพบก ปูนบำเหน็จ 7 ชั้น พร้อมเลื่อนยศเป็น กองทัพบก ปูนบำเหน็จ 7 ชั้น พร้อมเลื่อนยศเป็น

​โดยวันนี้ จะมีการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิต ร.ท.วโรตม์ และ ร.ท.ณฤพล ไปประกอบพิธีทางศาสนา ที่ จังหวัดลพบุรี ส่วน ศพของ ร.ท.เขมราชฯ จะเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ที่ วัดเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำหรับ จ.ส.อ. ชัชชนันท์​ เขื่อนแก้ว ตำแหน่ง นายสิบส่งกำลังกองร้อยทหารราบที่ 1743 ซึ่งได้รับบาดเจ็บ ขณะนี้ กำลังรักษาพยาบาลอยู่ที่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กองทัพบก ปูนบำเหน็จ 7 ชั้น พร้อมเลื่อนยศเป็น