ตามคาด สนช.ลงมติเห็นชอบ กกต.ใหม่ 5 คน 

12 ก.ค. 2561 เวลา 9:29 น.

ตามความคาดหมาย ที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นชอบว่าที่ กกต.ชุดใหม่เพียง 5 คน  ขณะที่สมชาย ชาญณรงค์กุลและนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ถูกตีตก เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคดีและถูกร้องเรียนเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ประชุมลับนานกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อพิจารณาประวัติ ความประพฤติ และทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. ตลอดจนเอกสารและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ  ก่อนลงมติลับในคูหา ให้ความเห็นชอบ ว่าที่ กกต. ใหม่ เพียง  5  คน ประกอบด้วย 

[caption id="attachment_305951" align="aligncenter" width="768"] ตามความคาดหมาย ที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นชอบว่าที่ กกต.ชุดใหม่เพียง 5 คน  ขณะที่สมชาย ชาญณรงค์กุลและนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ถูกตีตก เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคดีและถูกร้องเรียนเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์  นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี[/caption]

[caption id="attachment_305952" align="aligncenter" width="768"] ตามความคาดหมาย ที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นชอบว่าที่ กกต.ชุดใหม่เพียง 5 คน  ขณะที่สมชาย ชาญณรงค์กุลและนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ถูกตีตก เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคดีและถูกร้องเรียนเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย [/caption]

[caption id="attachment_305953" align="aligncenter" width="768"] ตามความคาดหมาย ที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นชอบว่าที่ กกต.ชุดใหม่เพียง 5 คน  ขณะที่สมชาย ชาญณรงค์กุลและนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ถูกตีตก เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคดีและถูกร้องเรียนเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง[/caption]

[caption id="attachment_305954" align="aligncenter" width="599"] ตามความคาดหมาย ที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นชอบว่าที่ กกต.ชุดใหม่เพียง 5 คน  ขณะที่สมชาย ชาญณรงค์กุลและนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ถูกตีตก เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคดีและถูกร้องเรียนเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา [/caption]

[caption id="attachment_305955" align="aligncenter" width="692"] ตามความคาดหมาย ที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นชอบว่าที่ กกต.ชุดใหม่เพียง 5 คน  ขณะที่สมชาย ชาญณรงค์กุลและนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ถูกตีตก เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคดีและถูกร้องเรียนเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง นายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา [/caption]

โดย 2 คนสุดท้ายมาจากความเห็นชอบของประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

ขณะที่ชื่อของนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับความเห็นชอบเพียง 3 ต่อ 193 เสียง ซึ่งมีคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ทำให้ไม่ผ่านเข้าไปดำรงตำแหน่ง เช่นเดียวกับนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด ที่ได้รับคะแนนเสียงเพียง 28 ต่อ 168  ซึ่งเป็นไปตามความคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า  สนช.ส่วนใหญ่กังวลกับปัญหาคดีความของ นายสมชาย ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ กกต. และหากศาลตัดสินว่ามีความผิด อาจต้องเสียเวลาสรรหา กกต.ใหม่ในอนาคตด้วย  ขณะที่นายพีระศักดิ์ ถูกร้องเรียนเรื่องความไม่เป็นกลางทางการเมือง  

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้  ว่าที่ กกต.ใหม่ จะต้องดำเนินการลาออกจากงานทุกประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ  ก่อนนำหลักฐานมายื่นต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  พร้อมกับนัดประชุมเพื่อเลือกตำแหน่งประธาน กกต. ก่อนนำรายชื่อประธาน และว่าที่ กกต.ใหม่ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมฯ ในคราวเดียวกัน  และจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีในวันถัดไปจากวันที่ทรงลงพระปรมาภิไธย  ส่วน กกต.อีก 2 ตำแหน่งที่ขาดไป  จะต้องเริ่มต้นกระบวนการสรรหาใหม่ในส่วนที่ขาด หรืออาจใช้วิธีการทาบทามบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่ ตามที่กฎหมายเปิดช่องไว้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด