เปิดบัญชี "กิตติพงษ์ เกษโกวิท" หลังพ้นตำแหน่ง สนช.

13 ก.ค. 2561 เวลา 4:20 น.

พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท อดีต สนช. หลังพ้นตำแหน่ง สนช.เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 1 เดือน ทรัพย์สินลดลงกว่า 7 แสน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของ พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท อดีต สนช. หลังพ้นตำแหน่ง สนช.เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา พล.อ.กิตติพงษ์ มีทรัพย์สินรวม 197,472,311.44 บาท โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของตนเอง 51,342,428.48 บาท ของคู่สมรส 146,129,882.96 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 10,000 บาท มีโฉนดที่ดิน 9 ฉบับ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 ฉบับ รถยนต์ 4 คัน และทรัพย์สินอื่นๆ รวม 7 รายาร

โดยเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง พล.อ.กิตติพงษ์ มีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรสแล้ว 198,257,531.35 บาท จึงเท่ากับว่า พล.อ.กิตติพงษ์และภรรยา มีทรัพย์สินลดลงจำนวน 707, 466 บาท ซึ่งเมื่อตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินที่ลดลงนั้นเป็นทรัพย์สินในส่วนของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด