รถไฟเล็งขอบุคลากรเพิ่ม 5,000 อัตรา รองรับรถไฟทางคู่

16 ก.ค. 2561 เวลา 10:36 น.

การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี เพิ่มบุคลากรอีก 5,000 อัตรา ทดแทนคนเกษียณ เพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่ - รถไฟความเร็วสูง

รถไฟเล็งขอบุคลากรเพิ่ม

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเข้าสู่กระทรวงคมนาคม หลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รฟท.เพื่อขอแก้มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 ที่กำหนดให้สามารถรับพนักงานใหม่เพิ่มได้ 5%

ของพนักงานที่เกษียณอายุราชการ เพราะจากการศึกษา ต้องการเพิ่มบุคลากรอีกประมาณ 5,000 คน เพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่ รวมถึงรถไฟความเร็วสูง และรถไฟชานเมืองที่กำลังก่อสร้าง

สำหรับกลยุทธ์การให้บริการเดินรถของรถไฟ มีแนวทางที่จะเจาะกลุ่มสังคมผู้สูงอายุ ที่ชื่นชอบการเดินทาง และกลุ่มนักท่องเที่ยว โดย รฟท. วางแผนที่จะเข้าไปพูดคุยกับบริษัททัวร์ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบจองตั๋วข้ามปี ส่วนรถไฟความเร็วสูง มั่นใจว่าจะสามารถสร้างรายได้จากผู้โดยสารในระยะทาง 300 – 500 กิโลเมตร เพราะสายการบินที่มีเที่ยวบินในระยะทางนี้ยังมีจำนวนไม่มาก