อนุพงษ์ ยัน ครม.สัญจร ไปเพื่อรับฟังปัญหาประชาชน

17 ก.ค. 2561 เวลา 3:17 น.

พล.อ.อนุพงษ์ ยืนยัน ครม.สัญจร ไปเพื่อรับฟังปัญหาทุกภาคส่วน อาจฟังความเห็นอดีตนักการเมือง-ผู้นำท้องถิ่นบ้าง อย่าดึงไปการเมือง!

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงข้อสั่งการในการลงพื้นมี่ ครม.สัญจรที่จังหวัดอุบลราชธานี และอำนาจเจริญ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ว่า การกำหนดงานต่างๆเป็นของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลค.) และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) รวมทั้งเลขานายกฯเป็นผู้ออกกำหนดการณ์ต่างๆว่าจะเดินทางไปดูงานที่ไหน อย่างไร ครม.จะไปตรวจงานที่จุดใด แล้วทางจังหวัดก็จะเป็นผู้เตรียมการในเรื่องต่างๆ ส่วนเรื่องการตรวจงานของ ครม.นั้น เป็นหน้าที่ของรองนายกฯที่รับผิดชอบจะเป็นผู้กำหนดในแต่ละกระทรวงว่าจะลงพื้นที่ไปติดตามงานในส่วนที่รับผิดชอบนั้นอย่างไร

เมื่อถามว่า ทุกครั้งที่มีการประชุมครม.สัญจร ทางจังหวัดจะมีหน้าที่ในการเชิญผู้บริหารท้องถิ่น และนักการเมืองมาพูดคุย พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ โดยที่ผ่านมาแต่ละครั้งสำนักเลขานายกฯเป็นผู้กำหนดความเหมาะสมว่าจะเชิญมาอย่างไร แต่ไม่มีแง่ของการเมือง เป็นการลงไปพูดคุยให้ครบทุกภาคส่วนในพื้นที่นั้นๆเพื่อแก้ปัญหาให้ครบทุกส่วนของพื้นที่ โดยการการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่นั้น จะแบ่งป็นส่วนๆ ได้แก่ ภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และสภาเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งทั้ง 4 ส่วนนี้จะเป็นผู้เสนอปัญหาและความต้องการในพื้นที่ และบางพื้นที่ก็จะลองฟังความเห็นของอดีตนักการเมืองบ้าง ผู้นำท้องถิ่นบ้าง ที่จะเข้ามาพูดคุยแต่เป็นลักษณะกว้างๆ เพราะแรกๆมีการแสดงความเห็นเรื่องการพัฒนา แต่ก็ซ้ำๆกันกับในแต่ละพื้นที่จึงรับฟังแบบภาพกว้างๆมากกว่า

“ผมจะไม่ตอบประเด็นการเมือง คุณไม่ต้องดึงไปโน่น ที่ผมตอบ ก็ตอบไปตามหลักการก็เท่านั้น”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด