"บิ๊กตู่" ถึง "ภูฏาน" เตรียมเข้าเฝ้า"กษัตริย์จิกมี" และร่วมหารือกับนายกฯ

19 ก.ค. 2561 เวลา 8:43 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ภารกิจการเดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 รายงานว่า นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสนามบินพาโร เวลา 10.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง   ซึ่งรัฐบาลภูฏานได้จัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติ โดยดาโซ  เชอริ่ง ต็อบเกย์ นายกรัฐมนตรีภูฏาน  มอบผ้าคล้องคอพื้นเมืองแก่นายกรัฐมนตรี และนำขึ้นแท่นรับความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติไทยและภูฏาน จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าที่พัก รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเยือนในครั้งนี้

[gallery columns="1" link="file" size="full" ids="309887,309888,309889,309890,309891,309892,309893,309894,309895"]

จากนั้น  นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกจากที่พักไปยังพระราชวังทาชิโช ร่วมเดินในขบวนเกียรติยศแบบพื้นเมือง ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ และเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยาจะจุดตะเกียงเนย ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวภูฏาน เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทาง และเป็นการมอบสิ่งดี ๆ

จากนั้น  เวลา 16.00 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงทิมพู โดยทำพิธีเปิดตราครุฑ ประจำสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ และเปิดผ้าแพรประตูทางเข้า เยี่ยมชมภายในสถานกงสุล

จากนั้น นายกรัฐมตรีมีกำหนดการเข้าพบหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีภูฏาน ที่สำนักนายกรัฐมนตรี ภายในอาคารรัฐสภา และในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีภูฏานจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ  เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะด้วย

ทั้งนี้ ไทยและภูฏานสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2532 และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ตั้งแต่ระดับราชวงศ์ รัฐบาลและประชาชน โดยภูฏานมองไทยเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติของภูฎาน