การเมือง

“สวนดุสิตโพล” เผย รัฐบาลประยุทธ์ปราบทุจริตดี-แต่ค่าครองชีพสูง

วันที่ 18 มี.ค.60 การบริหารประเทศภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมือง สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ยังไม่ปกติ โดยมุ่งหวังแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามโรดแมปที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนว่าสถานการณ์ต่างๆ จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารประเทศ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,279 คน ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560  สรุปผลได้ ดังนี้

1. สิ่งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ สร้างความประทับใจ/สร้างความสุขให้กับประชาชนมีเรื่องใดบ้าง
อันดับ 1 ปราบทุจริตคอรัปชั่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล  82.17%
อันดับ 2 ดูแลบ้านเมืองให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย ไม่มีการชุมนุม 81.70%
อันดับ 3 ลดราคาพลังงาน ขึ้นเงินเดือน ช่วยเหลือคนจน กระตุ้นการใช้จ่าย  68.33%
อันดับ 4 ทำงานเด็ดขาด ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาได้รวดเร็ว  66.22%
อันดับ 5 มีความตั้งใจในการทำงาน เร่งแก้ปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น  59.50%

2. สิ่งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ สร้างความหงุดหงิด/ไม่สบายใจให้กับประชาชนมีเรื่องใดบ้าง
อันดับ 1 ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ค่าครองชีพสูง สินค้าแพง   79.98%
อันดับ 2 ความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณโครงการต่าง ๆ ตรวจสอบไม่ได้   74.12%
อันดับ 3 การจำกัดสิทธิเสรีภาพ การแสดงออกทางการเมือง  68.65%
อันดับ 4 การดำเนินคดีต่าง ๆ ล่าช้า โดยเฉพาะคดีที่สังคมให้ความสนใจ   67.55%
อันดับ 5 การสร้างความปรองดองที่ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร  55.90%

3. สิ่งที่ประชาชนอยากบอกกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คือ
อันดับ 1 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  76.94%
อันดับ 2 ดำเนินการกับคดีความต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน 73.34%
อันดับ 3 บริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส   69.90%
อันดับ 4 จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง  67.08%
อันดับ 5 ขอเป็นกำลังใจ และตั้งใจทำงานต่อไป 62.55%
      
4. คะแนนเต็ม 10 ประชาชนให้คะแนนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในภาพรวม  7.37 คะแนน  

60-2820-รัฐบาล-ณ-วันนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน