เด้ง ! ผู้บริหาร ศธ. คาดโยงกรณีถูกสอบปมสร้างอควาเรียมสงขลา

คณะรัฐมนตรี สั่งย้าย 3 ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ คาดโยงกรณีถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีก่อสร้าง-อควาเรียม จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานาน 10 ปี ยังไม่แล้วเสร็จ

เด้ง ! ผู้บริหาร ศธ. คาดโยงกรณีถูกสอบปมสร้างอควาเรียมสงขลา

 

พันเอก หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ

ในสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างตรงวจสอบ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย

1.นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2.นายมงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่งนักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3.นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ขณะที่นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า การโอนย้ายดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขการปฏิบัติราชการปกติ กรณีมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามกรอบกำลังที่ตั้งไว้ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้มีรายงานว่า การโอนย้ายครั้งนี้ มีสาเหตุจากกรณีที่ นายแพทย์-ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการะทรวงศึกษาธิการ สั่งให้มีการตรวจสอบการก่อสร้างโครงการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา

 

 

หรืออควาเรียมหอยสังข์ ที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2550-2554 วงเงิน 835 ล้านบาท แต่ผ่านมา 10 ปี

ยังไม่แล้วเสร็จ และใช้งบประมาณราว 1,400 ล้านบาท ซึ่งระห่างปี 2550-2561 มีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาถึง 5 คน เข้าดูแล หนึ่งในนั้นคือนายชัยพฤกษ์ ช่วงปี 2555-2559

ที่มีการสั่งแก้แบบก่อสร้างมากที่สุดถึง 4 ครั้ง ส่วนนายมงคลชัย เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ช่วงปี 2546-2552

ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างช่วง 2 ปีแรก คือ ปี 2551-2552 ขณะที่นายบุญส่ง เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เข้ามาสานงานต่อจากคนเก่า