Breaking การเมือง

“มีชัย” หวังรธน.ฉบับนี้ใช้กว่า 50 ปี 

วันที่ 7 เม.ย.60 นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดใจกับสปริง นิวส์หลังรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560มีผลบังคับใช้ ขอให้ประชาชนอ่าน เพื่อประโยชน์ของตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมหวังว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะบังคับใช้นานกว่า 50 ปี