ป.ป.ช. แจงปม กรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

เลขา ป.ป.ช. แจง ป.ป.ช. ไม่ได้กำหนดกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ชี้เป็นตำแหน่งเฉพาะกิจ ผู้ดำรงตำแหน่งต้องยื่นโดยตำแหน่งอยู่แล้ว

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. ชี้แจงถึงกระแสข่าวว่า ป.ป.ช. จะแก้ไขประกาศเพื่อยกเลิกไม่ให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่ต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน โดย ยืนยันว่า ตำแหน่งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ป.ป.ช. ไม่ได้กำหนดให้เป็นตำแหน่งต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินตั้งแต่ต้น เพราะถือเป็นตำแหน่งเฉพาะกิจ ไม่ใช่กรรมการในหน่วยงานของรัฐ
อีกทั้งผู้ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ อาทิ นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงและผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินโดยตำแหน่งอยู่แล้ว

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

พร้อมยื่นยันว่าในอนาคต ป.ป.ช. จะทยอยกำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ทุกระดับต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้ว แต่ขณะนี้เริ่มต้นที่ขยายจากตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไปก่อนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ