เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญปมเลือกตั้ง 150 วัน “บิ๊กตู่” ให้ถามกรธ.

10 ม.ค. 2562 เวลา 3:00 น.

นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกฝ่ายดูเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องการให้จัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน และให้ฟังกรธ. เพราะเป็นผู้ร่างกฎหมายขึ้นมา

บิ๊กตู่ให้ถาม "กรธ." ผู้ร่าง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พูดผ่านนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งพิจารณาอย่างรอบคอบในการกำหนดวันเลือกตั้งให้เรียบร้อย มีความสอดคล้องกันทั้งกระบวนการจัดการเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงช่วงเวลาของการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การสอบทีแคส และ gat pat ของนักเรียน และเรื่องอื่นๆ ประกอบกัน ซึ่งทั้งหมดจะต้องยึดหลักประโยชน์ของประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกฝ่ายดูเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องการให้จัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน และให้ฟังกรธ. เพราะเป็นผู้ร่างกฎหมายขึ้นมา

ส่วนการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนั้น พล.อ.ประยุทธ์ต้องการให้รับฟังความเห็นของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ซึ่งเป็นผู้ร่างกฎหมายขึ้นมา และทำความเข้าใจให้ตรงกันถึงเจตนารมณ์และสาระสำคัญของกฎหมาย เพื่อให้ได้ข้อยุติเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้ พร้อมทั้งย้ำว่า ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความสงบเรียบร้อย มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม และไม่เกิดปัญหาซ้ำรอยอดีตที่เคยผ่านมา

นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกฝ่ายดูเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องการให้จัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน และให้ฟังกรธ. เพราะเป็นผู้ร่างกฎหมายขึ้นมา