“บิ๊กกบ” ย้ำจุดยืนกองทัพยึดประชาธิปไตย ขออย่ากังวลมีเลือกตั้งแน่นอน [คลิป]

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระบุทหารมีหน้าที่ สนับสนุนรัฐบาลส่งผ่านให้ประเทศเดินหน้าไปด้วย ความมั่นคง พร้อมยืนยัน มีการเลือกตั้งแน่นอน

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวถึงการทำหน้าที่ของทหารในการสนับสนุนรัฐบาล ว่า กองทัพเติบโตอย่างมีแบบแผนและใกล้เลือกตั้ง ซึ่งเป็นประชาธิปไตย และทหารจะมุ่งมั่นส่งผ่านให้ประเทศเดินหน้าไปด้วย ความมั่นคง ประชาชนมีความสุข ซึ่งกองทัพเป็น กลไกของรัฐบาลสนับสนุนกิจการของกระทรวงทบวงกรมต่างๆในเรื่องเร่งด่วน

กรณีวันเลือกตั้ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันว่า ข้อมูลชี้ชัดว่าการเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่นอนจะไม่ส่งผลเป็นโมฆะ เพราะผู้ที่เกี่ยวข้อง พยายามจัดการเลือกตั้งและประกาศผลการเลือกตั้งได้ตามกำหนด พร้อมขอให้กลุ่มต่างๆที่ยังกังวลและออกมาเคลื่อนไหวถึงการเลือกตั้งว่า ไม่ต้องกังวลเพราะการเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถึงมองว่าคนส่วนใหญ่ไม่กังวลในเรื่องดังกล่าว และการเลือกตั้งที่จะมาถึงจะดำเนินไปด้วยความราบรื่น

ส่วนกรณีการดูแลความสงบเรียบร้อยของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ กกล.รส. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยืนยันว่า พลเอก อภิรัชต์คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ระบุไว้ชัดเจนขอให้แต่ละกลุ่มอยู่ในกรอบของตัวเอง ซึ่งตนเองก็เห็นด้วย เพราะถ้าดำเนินการไปตามกติกา จะทำให้เกิดความเรียบร้อย ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่ากิจการใดควรงด ลดไปและเลิกไป คนไทยอยากอยู่ในบรรยากาศที่ สงบและเตรียมเลือกตั้งในอนาคต จึงอยากจะฝากในช่วงการหาเสียงขอให้นำเสนอนโยบาย โดยประชาชนควรตัดสินใจและพิจารณาถึงนโยบาย ที่ทำได้จริง อย่าหมกหมุ่นในเรื่องการให้ร้ายในเรื่องไม่ดีของคนอื่นและควรก้าวข้ามการเมืองแบบเดิม โดยเลือกคนให้เหมาะ