ผบ.ทบ. รับลูก “บิ๊กตู่” สั่งทหารประสานมท.อัพเดทฐานข้อมูลประชากรชายแดนใต้

“บิ๊กแดง” สั่ง กอ.รมน. ภาค4 ส่วนหน้า ประสาน มหาดไทย อัพเดท สำรวจฐานข้อมูลประชากรของทุกหมู่บ้าน ข้อมูลผู้ถือบัตรประชาชน ด้วยการใช้เทคโนโลยี เพื่อเห็นสถานภาพจริง

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. และ คสช. เปิดเผยผลการประชุมเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่มี พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ในฐานะ เลขาธิการ คสช. เป็นประธาน โดยกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ได้รับทราบและติดตามข้อมูลทุกเหตุการณ์มาโดยตลอด มีความเข้าใจและเห็นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ยังดำรงมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ มองว่าการอัพเดตข้อมูลประชากรในพื้นที่ ทำให้เห็นสถานภาพจริงตามที่มีอยู่ จะช่วยเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนให้ชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น

โดย มอบให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการสำรวจฐานข้อมูลประชากรของทุกหมู่บ้าน ข้อมูลผู้ถือบัตรประชาชนด้วยการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการเข้มงวดในมาตรการแสดงบัตรประชาชนเมื่อมาใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ