พรรคเพื่อชาติ ชู 6 นโยบาย เน้นลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้คนจน

23 ม.ค. 2562 เวลา 2:27 น.

รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ เผย พรรคเพื่อชาติ มีนโยบายเน้นลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้คนจน ส่งเสริมเกษตรกรฐานราก และสร้างมาตรฐานด้านสาธารณสุขให้คนไทย

วันนี้ 23 มกราคม 2562 ดร.รยุศด์ บุญทัน รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ เปิดเผยถึงนโยบายพรรคเพื่อชาติ ที่เน้นและให้ความสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชน ตลอดจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้คนจน ส่งเสริมเกษตรกรฐานราก และสร้างมาตรฐานด้านสาธารณสุขให้คนไทย ด้วยความที่พรรคเพื่อชาติ เป็นพรรคของประชาชน เป็นพรรคของคนจน นโยบายของเรา ก็จะเน้นช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ นั่นก็คือคนจน เนื่องจากเกือบห้าปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีอันดับความเหลื่อมล้ำสูงอีกทั้งยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนล่าสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้ว นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ รวมถึงกองเชียร์พรรคอย่าง นายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายยงยุทธ ติยะไพรัช ทุกท่านต่างให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความยากจนของประชาชนในประเทศมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะต้องการให้คนจนหมดไป ทุกคนต้องกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข แม้บางคนชีวิตจะไม่มีโอกาส ที่จะสร้างตัวเองให้รวยขึ้นมาได้ แต่นโยบายของพรรคเพื่อชาติ จะเน้นการให้โอกาส สร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ รวมทั้งจากการลงพื้นที่ รับฟังปัญหาจากประชาชนทั่วประเทศ ก็ได้นำเอาปัญหาเหล่านั้นมาปรับใช้ และออกเป็นนโยบายที่จะนำมาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ดังนี้

1. นโยบายยกระดับโรงพยาบาลตำบลให้มีความทันสมัย

สิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ คือ คุณภาพชีวิต สุขภาพกาย ใจที่ดี นโยบายด้านสาธารณสุขจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผ่านมารัฐบาลในอดีตก็ได้มีโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่เป็นที่ชื่นชมกันมาก สามารถช่วยเหลือประชาชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี นโยบายใดเป็นสิ่งที่ดีก็ควรคงไว้ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาเราก็ควรแก้ไข ซึ่งปัญหาของโครงการดังกล่าวคือ การเข้าถึงสถานพยาบาล โดยเฉพาะสถานที่ห่างไกล ที่มักจะมีโรงพยาบาลประจำตำบล เล็ก ๆ ที่มักจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ หากต้องการรักษาบางโรคต้องส่งต่อเข้าโรงพยาบาลใหญ่ในเมือง ซึ่งก็มักจะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางที่ไม่สะดวก ลำบาก ทางพรรคเพื่อชาติ จึงได้เสนอนโยบาย พัฒนาโรงพยาบาลประจำตำบลทุกตำบล ให้มีเครื่องไม้เครื่องมือ สถานะทัดเทียม ได้มาตรฐาน เหมือนโรงพยาบาลในตัวเมือง มีอุปกรณ์ ห้องผ่าตัดให้ครบ ซึ่งประมาณการณ์ไว้ว่าจะโช้งบประมาณประมาณที่ละ สามล้านบาท ทั้งประเทศมีเจ็ดพันกว่าแห่ง รวมแล้วใช้เงินสองหมื่นล้านเศษ น้อยกว่าซื้อเรือดำน้ำมาเกยตื้นเล่นด้วยซ้ำไป

2. นโยบาย 1 ตำบล 1 นักศึกษาแพทย์

เมื่อมีโรงพยาบาลที่ดีแล้ว แต่ในชนบทก็มักจะมีปัญหาอีกอย่างคือ ขาดบุคลากรทางการแพทย์ เราจึงได้คิดนโยบาย หนึ่งตำบล หนึ่งนักศึกษาแพทย์ โดยจะให้ทุนกับนักเรียนที่ขาดโอกาส ขาดทุนทรัพย์ในแต่ละตำบลทั่วประเทศ ได้เรียนแพทย์ โดยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเด็กเรียนเก่ง ขอเพียงมีใจ อยากเรียนและกลับมาทำงานใช้ทุนที่บ้านเกิด ไปเป็นหมอให้กับตำบลและท้องถิ่นของตน ด้วยเราทราบดีว่ามนุษย์ และเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการที่ไม่เท่ากัน ช้าเร็วต่างกัน อาจจะด้วยอาหาร การเลี้ยงดูที่ต่างกัน ของแต่ละบ้าน แต่ละพื้นที่ เด็กเรียนไม่เก่ง เด็กเรียนช้าไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ เราต้องให้โอกาสพวกเขา จะไม่มีการตัดสินใครด้วยคำว่าโง่ ว่าแพ้อีก พรรคเพื่อชาติจะเลิกล้มระบบแพ้คัดออก และโง่คัดออก แนวคิดเหล่านี้ต้องหมดไปจากสังคมไทย เพื่อให้โอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้กับคนจนทั่วทั้งประเทศ

3. นโยบายโฉนดใบเดียว

โฉนดใบเดียว คือ การยกเลิกเอกสารสิทธิ์ ทุกประเภท อาทิ สปก. นส.2 และอื่นๆ ให้เหลือเพียงโฉนดเท่านั้น อาจจะมีแบ่งแยกเป็น โฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อการปศุสัตว์ หรือเพื่อการประมง เป็นต้น รวมถึงจะใช้มาตราส่วนเดียวกันในโฉนดทุกประเภทด้วย ลดปัญหาความขัดแย้ง และเพิ่มความเท่าเทียมกัน ให้กับเจ้าของโฉนดทุกคน จะไม่มีใครต้องอายใครเวลาถือโฉนดไปกู้เงิน มีค่า มีศักดิ์ศรีเท่ากัน กับโฉนดทุกใบ ไม่เหมือนเอกสารสิทธิ์ จำพวก สปก. และ นส.2 ที่มีค่าน้อยกว่าโฉนด

4. นโยบายยกเลิกการผูกขาดตัดตอนที่เป็นสัมปทาน ที่กีดขวางการพัฒนาโอกาสของคนยากจน

ปัจจุบันเป็นเรื่องยากมาก หรือ อาจจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่คนจนจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจากคนจนกลายเป็นคนมีฐานะที่ดีได้ ทางพรรคเพื่อชาติ เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้กำหนดนโยบายยกเลิกการผูกขาดตัดตอนที่เป็นสัมปทาน ที่กีดขวางการพัฒนาโอกาสของคนยากจน ตลอดจนการบังคับการใช้กฎหมายกับบริษัทห้างร้านที่มีอำนาจเหนือการตลาด เอารัดเอาเปรียบประชาชน

5. นโยบายปลอดภาษีรถยนต์ เพื่อการเกษตร และประมง

เนื่องจาก ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม รายได้หลักของประชาชนไทยคือ รายได้จากการเกษตร ซึ่งปัจจุบันมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องราคา ปริมาณน้ำฝน อากาศ ศัตรูพืช และอื่น ๆ ส่งผลต่อปัจจัยการผลิต ต้นทุนการผลิต เราจึงได้คิดนโยบายนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ให้โอกาสเกษตรกร ในการมีเครื่องมือที่จะใช้ขนส่งสินค้าไปยังที่ต่าง ๆ โดยรถยนต์ในที่นี้ หมายถึงรถยนต์ทุกประเภท ที่ใช้เครื่องยนต์ มีล้อ เป็นพาหนะ พิสูจน์ได้ว่านำมาใช้เพื่อการเกษตรอย่างแท้จริง รัฐจะไม่คิดภาษี ปลอดภาษี 100% โดยพรรคเพื่อชาติ เราเข้าใจถึงหัวอกคนยากคนจน เกษตรกร ที่มักจะขาดโอกาสอยู่เสมอ เราจึงพยายามที่จะคิดนโยบายที่เป็นการให้โอกาส เกษตรกรได้มีรถยนต์ พาหนะที่จะนำมาใช้เพื่อการเกษตร ใหม่ ๆ สามารถขนส่งสินค้าไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดการผูกขาดการค้า จากพ่อค้าคนกลาง

6.นโยบายเงินช่วยเหลือผู้สูงวัย 2,000 บาทต่อเดือน

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเราจะมีประชาชนผู้สูงวัยเป็น 1 ใน 5 ของประชาชนทั้งหมด ซึ่งทางพรรคเพื่อชาติ เห็นความสำคัญของประชากรจำนวนนี้ จึงได้มีนโยบายในเรื่องเงินผู้สูงอายุ จากเดิมคิดเป็นขั้นบันได แต่พรรคเพื่อชาติคิดใหม่ ผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้เงินเท่ากันหมด คนละ 2,000 บาทต่อเดือน ตลอดชีพ

ส่วนนโยบายหลักอื่นๆของพรรคนั้น จะมีการจัดแถลงใหญ่อย่างเป็นทางการให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อีกครั้ง และในช่วงเวลานี้พรรคเพื่อชาติกำลังอยู่ระหว่างการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในภาคอีสาน “เพื่อชาติสัญจร” ตั้งแต่วันที่ 19-26 มกราคม 2562 โดยเริ่มจากจังหวัด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และสิ้นสุดที่ บุรีรัมย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด