“บิ๊กแดง” ขอทุกส่วนดูแลภาพรวมประเทศให้ เรียบร้อยก่อนพิธีสำคัญ – เลือกตั้ง [คลิป]

เลขาฯ คสช. มอบทุกส่วนสนับสนุนการเตรียมงานพระราชพิธี กำชับส่วนราชการศึกษา เข้าใจไทม์ไลน์เลือกตั้ง พร้อมเดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดต่อหลังครบมาตรการ 3 เดือน

​​การประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติในวันนี้ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน โดยมอบหมายให้ทุกส่วนงานให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเตรียมการของรัฐบาลในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยในขั้นต้นขณะนี้จะเริ่มการเตรียมนำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศเข้าสู่พิธีสมโภช น้ำอภิเษกนั้นให้ส่วนราชการและหน่วยทหารในทุกพื้นที่ประสานสนับสนุนกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด เตรียมการตามขั้นตอนของพิธีที่ได้ประกาศไว้อย่างดีที่สุด

​สำหรับการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระบุว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใย และฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ทุ่มเททำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ด้วยความรัก ความสามัคคี เดินหน้าทำงานเชิงรุก ทั้งนี้ระดับนโยบายมีความเข้าในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามให้เร่งดำเนินการพิสูจน์สถานภาพประชากรที่มีอยู่จริง ตามแนวทางที่ได้สั่งการไว้แล้ว เพื่อจะได้นำข้อมูลประชากรไปใช้พิจารณาประกอบการปฏิบัติงาน โดยขอความร่วมมือให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจโดยเร็ว

​เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กล่าวถึงนโยบายการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมาว่าเป็นมาตรการในช่วงแรกที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการทะลักเข้ามาของยาเสพติด จากนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนต้องดำรงความต่อเนื่องในมาตรการดังกล่าว พร้อมนำข้อมูล เทคนิค องค์ความรู้ที่ได้จากผลการปฏิบัติงานในช่วงต้นที่ผ่านมา ไปสู่การพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานในรุ่นต่อๆ ไป อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวทำให้สามารถหยุดยาเสพติดไว้ที่ชายแดนโดยเฉพาะทางบก สำหรับในพื้นที่ลำน้ำโขงยังคงจำเป็นต้องเข้มงวดในช่องทางตามลำน้ำ ย้ำให้กองกำลังชายแดนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เสริมด้วยเครื่องมือพิเศษและเรือตรวจการณ์จากหน่วยทหารช่าง เพื่อให้การตรวจสอบทั้งในลำน้ำโขงและแนวชายฝั่งมีความรัดกุมยิ่งขึ้น

​ในช่วงท้ายของการประชุมเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ขอให้ ทุกส่วนร่วมกันดูแลภาพรวมของประเทศให้มีความเรียบร้อย เพื่อการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น รวมทั้งให้ส่วนราชการได้ศึกษาทำความเข้าใจกับไทม์ไลน์การเลือกตั้ง พร้อมให้ความรู้และชี้แจงบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนให้มีความเข้าใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งได้ตามห้วงเวลา ในขณะเดียวกันช่วงต่อจากนี้รัฐบาลกำลังเร่งทำงานที่คั่งค้างให้สำเร็จ ซึ่งส่วนราชการควรเร่งดำเนินโครงการต่างๆ ที่มีแผนงานไว้แล้วให้สำเร็จเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ในหลายโครงการเป็นไปตามนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลริเริ่มจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงอยากให้สิ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป