การเมือง

“อนุพงษ์” เชื่อในหลวงทรงชื่นชมการตักน้ำอภิเษก เป็นมงคลกับคนไทยทุกคน

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำอภิเษก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 6  เมษายน ที่ผ่านมาว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกระแสรับสั่งชมเชยผู้ว่าฯ ทั้ง 76 จังหวัด ที่ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งถือเป็นสิ่งมงคลกับคนไทยทุกคน เพราะการประกอบพิธีดังกล่าว สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีพิธีสงฆ์และพราหมณ์ จากนั้นวันที่ 10 เมษายน ทุกจังหวัดจะมีการเชิญน้ำมารวมกันตามจุดต่างๆ ภาคเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์ ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา ภาคตะวันตกที่จังหวัดนครปฐม ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ภาคใต้ที่จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนจะเคลื่อนมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย และนำไปประกอบพิธี ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารในวันที่ 18 เมษายนนี้