โค้งรอเส้นชัย!! “จุรินทร์” ชูธง “ซื่อสัตย์ สุจริต” เปิดคลิปชิงเก้าอี้ผู้นำ ฟื้นฟู ปชป.

14 พ.ค. 2562 เวลา 6:19 น.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในแคนดิเดตหัวหน้าพรรค ได้เผยแพร่คลิปวีดีโอจำนวน 2 คลิป เพื่อแสดงวิสัยทัศน์สะท้อน จุดเด่น และความพร้อมในการเป็นหัวหน้าพรรค ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

เพื่อประกอบการตัดสินใจของบรรดา Voter ทั้ง 307 เสียง ให้เทคะแนนให้ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งเพียงสองวัน โดยมุ่งเน้นที่ความ “ซื่อสัตย์ สุจริต” และความมีประสบการณ์การบริหารงานแบบ “นักบริหารรัฐกิจมืออาชีพ”

โดยคลิปแรก นายจุรินทร์เผยให้เห็นถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้นำภาคการเมืองของประเทศไทยว่า สิ่งที่ต้องการคือการเป็น”นักบริหารรัฐกิจมืออาชีพ ซึ่งมีความแตกต่างจากการเป็นนักบริหารธุรกิจ เพราะมีปรัชญาและที่มาที่แตกต่างกัน นั่นคือ การเป็นนักบริหารรัฐกิจมืออาชีพ ต้องบริหารโดยไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร แต่มุ่งหวังผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและส่วนรวมหรือภาครัฐ ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์สาธารณะในการบริหารจัดการ มีความเข้าใจและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐที่เทอะทะและบางครั้งไร้ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้และที่สำคัญต้องมีอุดมการณ์ทางการเมือง ต้องยอมรับการตรวจสอบโดยกลไกที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ต้องขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปข้างหน้าภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบและการจับตามองของรัฐสภา และองค์กรอิสระ รวมทั้งทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนที่เลือกมา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในแคนดิเดตหัวหน้าพรรค ได้เผยแพร่คลิปวีดีโอจำนวน 2 คลิป เพื่อแสดงวิสัยทัศน์สะท้อน จุดเด่น และความพร้อมในการเป็นหัวหน้าพรรค ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

“คนที่จะมาเป็นผู้นำทางการเมือง จึงต้องสามารถทนต่อแรงเสียดทาน ทั้งแรงเสียดทานทางการเมือง แรงเสียดทานทางเศรษฐกิจ แรงเสียดทานทางสังคม รวมถึงแรงเสียดทานอื่น นั่นหมายถึงว่าต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะและประสบการณ์ ทั้งด้านบริหารและนิติบัญญัติ ” นายจุรินทร์กล่าว

คลิปที่สอง ชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีสำหรับคนที่จะเป็นนักการเมือง โดยเฉพาะนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วย อุดมการณ์ประชาธิปไตย ต้องเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ โดยเฉพาะอุดมการณ์แห่งความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นสิ่งที่นักการเมืองทุกคนต้องมี โดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานสำคัญในการรักษาผลประโยชน์ให้กับส่วนรวมให้กับประชาชน ปปช. กฎหมาย นโยบาย ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง ทั้งหมดนี้คือกรอบให้นักการเมืองต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต แต่สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ หิริ โอตัปปะ คือความละอายและเกรงกลัวต่อบาป การซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อหน้าและลับหลัง “ไม่โกง ใครก็พูดได้ แต่เมื่อไหร่ที่มีโอกาส และไม่โกง จึงจะพิสูจน์ความเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตที่แท้จริง”

https://www.facebook.com/jurinad/videos/435288777286549/

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในแคนดิเดตหัวหน้าพรรค ได้เผยแพร่คลิปวีดีโอจำนวน 2 คลิป เพื่อแสดงวิสัยทัศน์สะท้อน จุดเด่น และความพร้อมในการเป็นหัวหน้าพรรค ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้