การเมือง

ประชาธิปัตย์วุ่นไม่เลิก “ก๊วนพีระพันธุ์-กรณ์” ขยับขอเก้าอี้รัฐมนตรี

พรรคประชาธิปัตย์ยังวุ่นไม่เลิก ก๊วนนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค และนายกรณ์ จาติกวณิช ทำหนังสือถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ให้จัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีอย่างเป็นธรรม ไม่ควรกีดกันกลุ่มคนที่เห็นต่าง

เวลา 14.00 น. วานนี้ มีรายงานการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนจะประชุมร่วมกับ ส.ส.ในเวลา 15.00 น. โดยมีวาระเพื่อรับทราบเกี่ยวกับผลการประสานงานระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีในพรรคประชาธิปัตย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์กำหนดไว้ด้วย

ทั้งนี้ จากโควตา 8 ตำแหน่ง 7 คนของพรรคประชาธิปัตย์ มีความเป็นไปได้สูงแล้วว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ , นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ จะได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่วนอีก 4 ตำแหน่งที่ยังไม่นิ่ง คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข , รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม , และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มีรายงานว่า ส.ส. ที่เป็นอดีตผู้ท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ประกอบด้วยนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส. บัญชีรายชื่อ , นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และแนวร่วมอย่างนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง ทำหนังสือลงลายมือชื่อร่วมกันถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เสนอแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรี โดยกำหนดหลักเกณฑ์ออกเป็น 6 ข้อ ประกอบด้วย 1.) พรรคต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม โดยไม่นึกถึงความเห็นต่างในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้มีความทั่วถึงเป็นธรรม 2.) พรรคต้องให้ความสำคัญ กับ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งในระบบเขตและบัญชีรายชื่อตามลำดับ ก่อนผู้ที่ไม่ได้เป็น ส.ส. 3.) พรรคต้องคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งโดยคำนึงถึงภูมิภาคตามข้อบังคับและจำนวน ส.ส.ในภูมิภาคนั้น 4.) พรรคต้องคำนึงถึงหลักอาวุโสในการคัดเลือก 5.) พรรคต้องคำนึงถึงสตรีตามข้อบังคับพรรคด้วย และ 6.) พรรคต้องคัดสรรบุคคลโดยยึดหลักความสามารถและประสบการณ์ในงานบริหารราชการแผ่นดินส่วนนั้น

หนังสือระบุข้อความแนบท้ายด้วยว่า พรรคต้องยอมรับว่าการเข้าร่วมรัฐบาลผสมครั้งนี้มีความท้าทายอย่างมาก ทั้งจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งจากความเห็นที่ไม่ตรงกันในผู้สนับสนุนพรรค ดังนั้นการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นรัฐมนต รีจึงต้องสามารถประสานงานและรวบรวมปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ของเพื่อนส.ส.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องทำงานให้เกิดความสำเร็จด้วย