การเมือง

“ศรีสุวรรณ” ยื่นเพิ่ม ส.ส. ถือครองหุ้นสื่อ

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเตรียมยื่นหนังสือร้องเรียนต่อปปช.บ่ายวันนี้หลังรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมายเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ซึ่งเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อน

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหา สว. ตามบทเฉพาะกาล ม.269 (1) ซึ่ง คสช.จะต้องแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมีความเป็นกลางทางการเมือง จำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน

ปรากฏว่ารายชื่อกรรมการสรรหา ส.ว.ที่เปิดเผยออกมานั้น ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากและกรรมการเหล่านั้นจำนวนถึง 5 คนที่มีชื่อได้รับการเสนอให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา และนอกจากนั้นยังมีเครือญาติของคณะกรรมการอีกหลายคนได้รับการเสนอชื่อด้วย

โดยการกระทำและการใช้อำนาจของคณะกรรมการสรรหาฯ อาจเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อน และเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และอาจฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมของ รัฐธรรมนูญปี 2560 สมาคมจึงจะเดินทางไปยื่นคำร้องเพื่อไต่สวน สอบสวน เอาผิดคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดตามกฎหมาย โดนจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันนี้ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรีในเวลา 13.00 น.

ส่วนในช่วงเช้าที่ผ่านมา นายศรีสุวรรณ เดินทางไป กกต.เพื่อยื่นให้ตรวจสอบการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ของหลายพรรคการเมือง ซึ่งก่อนหน้านี้สมาคม ได้ตรวจสอบยืนยันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า มี สส. ของหลายพรรคการเมือง อาทิ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.พปชร. จ.ราชบุรี เขต 3 และ สส. พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ จำนวนหนึ่ง มีรายชื่อเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ