"ประชาธิปัตย์" เผยเสนอชื่อรมต. ในโควตาพรรคแล้ว

17 มิ.ย. 2562 เวลา 12:23 น.

พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า ได้ส่งรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตามโควตาของพรรคให้นายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี แม้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อบางคน จะถูกท้วงติงเรื่องคุณสมบัติ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค เป็นผู้ดำเนินการส่งรายชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งคณะรัฐมนตรี ตามโควตาของพรรคซึ่งได้ส่งให้นายกรัฐมนตรีแล้วในวันนี้ แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า ได้ส่งรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตามโควตาของพรรคให้นายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี แม้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อบางคน จะถูกท้วงติงเรื่องคุณสมบัติ

ส่วนกรณีมีผู้ท้วงติงเรื่องคุณสมบัติของนายสาธิต ปิตุเตชะ และนายนิพนธ์ บุญญามณี ยืนยันว่า ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ และเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ที่จะตรวจสอบคุณสมบัติ ตามที่พรรคได้พิจารณาเบื้องต้น และมีมติของพรรคไปแล้ว

พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า ได้ส่งรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตามโควตาของพรรคให้นายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี แม้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อบางคน จะถูกท้วงติงเรื่องคุณสมบัติ

พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า ได้ส่งรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตามโควตาของพรรคให้นายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี แม้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อบางคน จะถูกท้วงติงเรื่องคุณสมบัติ

ส่วนกรณีที่ในที่ประชุมร่วมกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส. มีข้อตกลงกัน ให้ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ที่ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต้องลาออกจากความเป็น ส.ส. เพื่อสละที่นั่งให้สมาชิกในลำดับถัดไป นายจุรินทร์ มั่นใจว่า จะไม่มีปัญหาอะไรตามมา

พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า ได้ส่งรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตามโควตาของพรรคให้นายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี แม้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อบางคน จะถูกท้วงติงเรื่องคุณสมบัติ

ขณะเดียวกัน พรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดตัวทีมอเวนเจอร์ "เศรษฐกิจทันสมัย ซึ่งมีนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ บุตรชาย นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการองค์การการค้าโลก และอังถัด เป็นประธาน

พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า ได้ส่งรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตามโควตาของพรรคให้นายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี แม้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อบางคน จะถูกท้วงติงเรื่องคุณสมบัติ

พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า ได้ส่งรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตามโควตาของพรรคให้นายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี แม้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อบางคน จะถูกท้วงติงเรื่องคุณสมบัติ