"ชวน" เรียกประชุมสภาฯ ด่วน ฝ่ายค้านตั้งญัตติ เตรียมจัดหนัก 3 กระทรวง

23 มิ.ย. 2562 เวลา 9:43 น.

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรียกประชุมด่วน 26-27 มิ.ย.นี้ เพื่อตอบกระทู้ และญัตติด่วน โดยพรรคฝ่ายค้าน เตรียมตั้งกระทู้จัดหนัก 3 กระทรวง

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนามในหนังสือด่วนมากที่ สผ 0014/ผ7 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 62 ถึง ส.ส. เพื่อนัดประชุมสภาฯ ตามที่นายชวน หลีกภัย ได้มีคำสั่งให้นัดประชุม ในวันที่ 26-27 มิ.ย.นี้  ทีโอที

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรียกประชุมด่วน 26-27 มิ.ย.นี้ เพื่อตอบกระทู้ และญัตติด่วน โดยพรรคฝ่ายค้าน เตรียมตั้งกระทู้จัดหนัก 3 กระทรวง

โดยมีระเบียบวาระพิจารณากระทู้ถามทั่วไป เป็นครั้งแรกของสภา ชุดที่ 25 จำนวน 3 กระทู้ เป็นกระทู้ของส.ส.พรรคเพื่อไทยทั้งหมด ได้แก่

1 สอบถามรมว.คมนาคม เรื่องการก่อสร้างถนนสาย 226 จากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจร

2 ถาม รมว.ศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาข้าราชการครู

3 ถาม รมว.เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

และมีญัตติด่วน ของส.ส.เพื่อไทย เรื่องขอให้สภาฯ พิจารณาศึกษาปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ  เรื่องขอให้สภาฯตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก ส่วนเรื่องขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษากรณีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เสนอโดย นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.พรรคพลังธรรมใหม่

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรียกประชุมด่วน 26-27 มิ.ย.นี้ เพื่อตอบกระทู้ และญัตติด่วน โดยพรรคฝ่ายค้าน เตรียมตั้งกระทู้จัดหนัก 3 กระทรวง