การเมือง

“บิ๊กป้อม”ขอบคุณทุกฝ่าย ดูแลความมั่นคงปลอดภัยประชุมอาเซียน ย้ำ ทำต่อเนื่อง นำอดีตเป็นบทเรียน

“บิ๊กป้อม”ขอบคุณทุกฝ่าย ดูแลความมั่นคงปลอดภัยประชุมอาเซียน ย้ำ ทำต่อเนื่อง นำอดีตเป็นบทเรียน

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้กล่าวขอบคุณการทำงานของฝ่ายความมั่นคง ทั้งหน่วยงานข่าว ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ ในทุกส่วนราชการ ที่ร่วมกันเตรียมการและทำหน้าที่ดูแลรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยและการจราจร ตลอดช่วงเวลาของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมา. พร้อมทั้ง ขอขอบคุณประชาชน ที่ร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีและให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆที่รัฐบาลกำหนด เป็นผลให้การประชุมที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร’ ได้ย้ำว่า ยังมีการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องของเสาหลักอาเซียนอื่นๆ ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่ไทยเรายังเป็นเจ้าภาพ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึงได้กำชับ ขอให้ฝ่ายความมั่นคง ได้ดำรงความพร้อมในการ

เตรียมการและการทำหน้าที่ต่อเนื่องกันไป. โดยขอให้พิจารณานำบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา ปรับปรุงแผนการทำงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อดำรงสถานะความเชื่อมั่นและบทบาทนำของไทยในการทำหน้าที่ประธานอาเซียน ที่เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทุกคน