"เมียเนวิน" รอดใช้งบหลวงขนคนเชียร์ฟุตบอลบุรีรัมย์ไม่ผิด

28 มิ.ย. 2562 เวลา 1:52 น.

ป.ป.ช. แถลงคดีนางกรุณา ชิดชอบ ภรรยานายเนวิน ชิดชอบ ใช้งบประมาณของ อบจ. บุรีรัมย์ขนคนไปชมฟุตบอล และสนับสนุนกีฬาไม่มีผิด ตรวจสอบแล้วฟังไม่ขึ้นว่าทุจริตต่อหน้าที่

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงกรณีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนนางกรุณา ชิดชอบ ภรรยานายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เมื่อครั้งเป็นนายก อบจ.บุรีรัมย์ อนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนให้สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์โดยมิชอบว่า ปีงบประมาณ 2554 สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเงินอุดหนุน 20 ล้านบาท โดยได้ใช้ในการขนคนไปชมและเชียร์ฟุตบอล 47 ครั้ง เป็นเงิน 19,735,500 บาท ที่เหลือ 264,500 บาท ได้ส่งคืน อบจ.บุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2555 สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเงินอุดหนุน 20 ล้านบาท ใช้ในการขนคนไปชมและเชียร์ฟุตบอล 35 ครั้ง เป็นเงิน 19,992,000 บาท ที่เหลือ 8,000 บาท ได้ส่งคืน อบจ.บุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2556 สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเงินอุดหนุน 20 ล้านบาท โดยได้ใช้ในการขนคนไปชมและเชียร์ฟุตบอล 16 ครั้ง เป็นเงิน 20 ล้านบาท รวมใช้เงินไปทั้งสิ้น 59,727,500 บาท

ป.ป.ช. แถลงคดีนางกรุณา ชิดชอบ ภรรยานายเนวิน ชิดชอบ ใช้งบประมาณของ อบจ. บุรีรัมย์ขนคนไปชมฟุตบอล และสนับสนุนกีฬาไม่มีผิด ตรวจสอบแล้วฟังไม่ขึ้นว่าทุจริตต่อหน้าที่

นายวรวิทย์กล่าวว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบและแจ้งให้นายก อบจ.บุรีรัมย์ และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการคือ 1 เรียกเงินคืนจากสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเงิน 59,727,500 บาทแล้ว แต่สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่ส่งคืน ดังนั้น อบจ.บุรีรัมย์ จึงได้ขอให้อัยการจังหวัดบุรีรัมย์ฟ้องเป็นคดีแพ่ง

ป.ป.ช. แถลงคดีนางกรุณา ชิดชอบ ภรรยานายเนวิน ชิดชอบ ใช้งบประมาณของ อบจ. บุรีรัมย์ขนคนไปชมฟุตบอล และสนับสนุนกีฬาไม่มีผิด ตรวจสอบแล้วฟังไม่ขึ้นว่าทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วมีมติว่า 1.การกระทำของนางกรุณา ชิดชอบ ยังฟังไม่ได้ว่าเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ข้อกล่าวหาไม่มีมูลความผิดอาญา 2.ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ติดตามผลและประเมินผล และรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ และ 3.ให้ จ.บุรีรัมย์ ติดตามผลการดำเนินคดีทางแพ่ง และรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ

ป.ป.ช. แถลงคดีนางกรุณา ชิดชอบ ภรรยานายเนวิน ชิดชอบ ใช้งบประมาณของ อบจ. บุรีรัมย์ขนคนไปชมฟุตบอล และสนับสนุนกีฬาไม่มีผิด ตรวจสอบแล้วฟังไม่ขึ้นว่าทุจริตต่อหน้าที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด