สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้หยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่าง

29 มิ.ย. 2562 เวลา 4:01 น.

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้หยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่าง หลังจ่านิวถูกทำร้าย

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้หยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่าง หลังเมื่อวานนี้ (28 มิ.ย.) นายสิรวิชญ์ เสรีธวิวัฒน์ หรือจ่านิวได้ถูกกลุ่มคนร้ายไม่ทราบชื่อ ลอบทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยก่อนหน้านี้ นายสิรวิชญ์ได้ถูกลอบทำร้ายมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ในช่วงเวลานั้นได้เกิดเหตุการณ์ลอบทำร้ายประชาชนที่มีบทบาทแสดงความคิดเห็น ทางการเมืองเช่น เดียวกับนายสิรวิชญ์ ได้แก่ นายเอกชัย หงส์กังวาน และนายอนุรักษ์ เจนตวณิชย์ รวมถึงมีผู้ขู่ทำร้ายนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาชิกสหภาพอีก ด้วย จึงคาดว่ามูลเหตุจูงใจ ในการลอบทำร้ายนายสิรวิชญ์ นายเอกชัย นายอนุรักษ์ และการข่มขู่นายพริษฐ์นั้น เกี่ยวข้องกับการแสดงความ คิดเห็นทางการเมืองของทั้งสี่คน

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้หยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่าง หลังจ่านิวถูกทำร้าย

สหภาพเชื่อว่าความหลากหลายทางความคิดและการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย การทาร้ายร่างกายผู้เห็นต่างเพียงเพราะ การแสดงความคิดเห็นนอกจากจะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นแล้ว ยัง ขัดต่อกฎหมายอาญาแล้วและถือเป็นการกระทำอันป่าเถื่อน รวมถึงสร้างความไม่สงบเรียบร้อยและความ ไมป่ลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในสังคมอีกด้วย

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้หยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่าง หลังจ่านิวถูกทำร้าย

สหภาพขอประณามการกระทำดังกล่าวอย่างถึงที่สุด และเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชน ที่มีความคิดเห็นแตกต่างทุกกรณี สหภาพยังขอเรียกร้องให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่รักษา ความปลอดภัยให้แกป่ ระชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติและเร่งนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่ล้าช้า

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้หยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่าง หลังจ่านิวถูกทำร้าย

สหภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนจะเคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงยอมรับ ความคิดเห็นที่แตกต่างของเพื่อนร่วมสังคมอย่างเสมอภาค และการใช้ความรุนแรงดังที่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นอีก ซ้ำสอง

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย

28 มิถุนายน 2562

#savesirawith

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้หยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่าง หลังจ่านิวถูกทำร้าย