“ป.ป.ช.“ เปิดกรุ “ไก่อู” มีทรัพย์สินเฉียด 40 ล้าน ส่วนของคู่สมรส 103 ล้าน

03 ก.ค. 2562 เวลา 13:30 น.

“ไก่อู” มีเหนาะๆ เฉียด 40 ล้าน ปล่อยกู้ 5 ล้าน ส่วนของคู่สมรส 103 ล้าน พบ “นาฬิกา-เครื่องประดับ” 74 รายการ 67 ล้าน

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 62 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และกรรมการในรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม 6 ราย หนึ่งในนั้นคือ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 62 พบว่ามีทรัพย์สินและหนี้สินรวมคู่สมรส 141,928,848 บาท หนี้สินรวม 14,750,797 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของ พล.ท.สรรเสริญ 38,284,155 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 10 บัญชี 6,229,992 บาท เงินลงทุน 10 รายการ 5,966,663 บาท เงินให้กู้ยืม 5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 ล้านบาท รถยนต์ 3 คัน BENZ E300, BENZ C250 และโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 8,777,500 บาท ทรัพย์สินอื่น ได้แก่ แหวนเพชร กำไลเพชร นาฬิกา 7 รายการ 3,310,000 บาท มีหนี้สิน 7,513,162 บาท และมีรายจ่ายรวม 1,972,332 บาท เป็นค่าผ่อนรถ BENZ C250 ปีละ 472,332 บาท ค่าผ่อนบ้านปีละ 9 แสนบาท ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 420,000 บาท ค่าดูแลบุพการี ปีละ 180,000 บาท

ส่วนนางณิชุบล แก้วกำเนิด คู่สมรส มีทรัพย์สิน 103,644,692 บาท ได้แก่ เงินฝากร่วมกับบุคลอื่น 3 บัญชี 5,621,678 บาท เงินลงทุน 15 รายการ (มีหุ้นกู้ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 1 ล้านบาท) 20,188,014 บาท ที่ดิน 6 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4,520,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (นาฬิกา เครื่องประดับ 74 รายการ) 67,315,000 บาท มีหนี้สิน 7,237,635 บาท