การเมือง

ทุกคนโตแล้ว “ชวน” มองเรื่องแต่งกาย ส.ส. ไม่จำเป็นต้องบังคับ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร มองเรื่องการแต่งกายของ ส.ส. ไม่จำเป็นต้องบังคับให้เหมือนเด็กนักเรียน ส่วนกรณีศาลฎีกาพิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมือง ส.ส. พรรคภูมิใจไทย เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย ที่จะมี ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับถัดไป ขึ้นมาแทนที่

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมือง นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นเวลา 5 ปี ฐานจงใจแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นเท็จ ว่า เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการเรื่องนี้ตามกระบวนการกฎหมาย โดยบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปจะขึ้นมาเป็น ส.ส. แทนที่ แต่คงไม่ทันปฏิญาณตนทำหน้าที่ภายในวันนี้

ส่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการได้มาซึ่ง ส.ว. นายชวน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา มีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการในลักษณะนี้มาแล้วถึง 3 ครั้ง ซึ่งมีการเชิญที่ปรึกษากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรมาประชุมพิจารณาด้วยถึง 2 ครั้ง แต่พบว่า ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่มีการบรรจุเป็นระเบียบวาระ ส่วนญัตติล่าสุดที่เสนอเข้ามา ได้บรรจุเป็นวาระตามปกติแล้ว เพราะเป็นการขอเป็นตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาการได้มาซึ่ง ส.ว.

สำหรับวาระสำคัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า วันนี้เป็นการพิจารณาในชั้นรับหลักการ หากให้ความเห็นชอบ ก็จะไปสู่พิจารณารายมาตราในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาเนื้อหารายมาตรา ว่า ไม่ควรตั้งคณะกรรมาธิการเต็มสภา เพราะจะใช้เวลาการประชุมยาวนาน และจะไม่มีเวลาพิจารณาญัตติอื่นที่จำเป็น

ส่วนประเด็นเรื่องการแต่งกาย ประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่า เป็นประเด็นปลีกย่อย ไม่ได้มีความยุ่งยาก คงไม่ต้องบังคับสภาผู้แทนราษฎรเหมือนเด็กนักเรียน เพราะทุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้ว ซึ่งโดยปกติมีกำหนดให้แต่งตัวชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน แต่หากสมาชิกประสงค์จะให้มีการปรับปรุงก็สามารถแปรญัตติได้