"วิษณุ" นัดแจงแนวทางทำงาน ขรก.การเมือง 9 ก.ย.

05 ก.ย. 2562 เวลา 0:20 น.

รองนายกรัฐมนตรี นัดชี้แจงแนวทางการทำงานและบทบาทหน้าที่แก่ข้าราชการการเมือง 9 ก.ย.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มีกำหนดการชี้แจงแนวทางการทำงานและบทบาทหน้าที่แก่ข้าราชการการเมือง ทั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี รวมถึงเลขานุการรัฐมนตรี เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด รวมถึงข้อควรระวังต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายและระเบียบปฏิบัติหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจำนวนมาก

รองนายกรัฐมนตรี นัดชี้แจงแนวทางการทำงานและบทบาทหน้าที่แก่ข้าราชการการเมือง 9 ก.ย.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล

นอกจากนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะได้ให้ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงถึงรายละเอียดการยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วย

รองนายกรัฐมนตรี นัดชี้แจงแนวทางการทำงานและบทบาทหน้าที่แก่ข้าราชการการเมือง 9 ก.ย.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล