ทางเลือกใหม่! ศาลปกครองเปิด "ไกล่เกลี่ย" ลดข้อพิพาท

10 ก.ย. 2562 เวลา 0:42 น.

"ศาลปกครอง" เปิดระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีปกครอง หวังเป็นทางเลือกใหม่ยุติข้อพิพาท คาดลดคดีที่ฟ้องร้องกันในชั้นศาลได้กว่าร้อยละ 40

นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานแถลงข่าว การเปิดการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ และสร้างความเข้าใจระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีปกครองในศาลปกครอง เพิ่มทางเลือกใหม่ในการอำนวยความยุติธรรม

โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีเจตนารมณ์เพื่อให้คู่กรณีมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการระงับข้อพิพาท และเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของคู่กรณีในการยุติข้อพิพาทระหว่างกันด้วยความเรียบง่าย รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะของคดีดังนี้

1.คู่กรณีสามารถยื่นคำขอต่อศาล หรือศาลเห็นเอง ว่าคดีนั้นควรมีการไกล่เกลี่ย

2.ทำการไกล่เกลี่ยได้โดยความสมัครใจของคู่กรณี

3.การไกล่เกลี่ยจะดำเนินการโดยตุลาการศาลปกครองซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีนั้น

4.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ได้มีรูปแบบพิธีการ หรือขั้นตอนที่เคร่งครัด เพื่อช่วยให้คู่กรณีสามารถสื่อสารความต้องการและข้อจำกัดของทุกฝ่ายได้อย่างเต็มที่ และเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน

5.การไกล่เกลี่ยมีระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจนและกระชับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด