ยืดเบิกงบ "มารดาประชารัฐ" แจงคนใช้สิทธิ์น้อย

25 ก.ย. 2562 เวลา 1:24 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วานนี้ (24 ก.ย.62) ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

โดยใช้งบกลาง ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.ย. 2562 จำนวน 1,806,738,300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเด็ก และเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย (โครงการมารดาประชารัฐ) โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเป็นลักษณะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง 5 เดือน (พ.ค.-ก.ย. 62) เฉพาะผู้มีสิทธิ์ และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จำนวน 863,803 คน

อย่างไรก็ตามในส่วนของกลุ่มเด็กที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่มาลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 589,693 คนเป็นจำนวนเงิน 4,563,764,000 บาท จึงขอให้กลุ่มเด็กที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 ที่มีคุณสมบัติ และยังไม่ได้เคยรับสิทธิ์ ให้เร่งมาลงทะเบียน แม้อาจจะมองว่าเป็นเงินส่วนน้อย เพียงเดือนละ 600 บาท แต่ได้รับสิทธิไปจนถึงอายุ 6 ปี