“บิ๊กแดง” ชี้ประเทศไทยเคยเสียดินแดนไปแล้ว 14 ครั้ง

11 ต.ค. 2562 เวลา 10:39 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่องแผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง ผู้บัญชาการทหารบกได้ย้อนทบทวนประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี และการเสียแผ่นดินทั้ง 14 ครั้งในอดีต และบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวเท่านั้นในภูมิภาคนี้ที่ยังเป็นเอกราช เพราะความปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้ปกป้องรักษาแผ่นดินเอาไว้ และได้เปิดวิดีทัศน์ให้รับชม มีความยาวประมาณ 1 นาทีเศษ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ของบรรพบุรุษในอดีตที่ได้ต่อสู้เพื่อปกปักรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้

“ย้อนประวัติศาสตร์ชาติไทย เคยสูญเสียดินแดนบางส่วนมาหลายครั้งให้กับทั้งประเทศเพื่อนบ้านและประเทศล่าอาณานิคมที่ขยายเข้ามาในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยได้รอดจากประเทศที่ล่าอาณานิคมได้อย่างไร ต้องศึกษาประวัติศาสตร์จะพบว่าในช่วงรัชกาลที่ 5 แม้จะถูกรุกรานหลายครั้ง แต่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่รอดจากประเทศมหาอำนาจที่ล่าอาณานิคม ที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในการถ่วงดุลอำนาจ และสามารถรักษาดินแดนขวานทองของไทยไว้ได้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ชาวไทยยังมีประเทศอยู่จนถึงปัจจุบัน” ผู้บัญชาการเหล่าทัพกล่าว