การเมือง

ผู้เสียสละ…สร้างสันติสุขชายแดนใต้

วันนี้(11 ต.ค.) ที่หอประชุมกิติขจร กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” โดยเนื้อหาของการบรรยาย พล.อ.อภิรัชต์ ได้กล่าวถึง ผู้เสียสละ สร้างสันติสุขชายแดนใต้ พร้อมเปิดภาพผู้เสียสละสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ให้กับผู้เข้าร่วมฟังได้ดูอีกด้วย