การเมือง

“Hybrid Warfare” เกิดขึ้นแล้วในไทย

พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่เป็นแบบ Hybrid Warfare (ไฮบริด วอร์แฟร์) หรือสงครามลูกผสม คือ สงครามที่ใช้วิธีการผสมผสานกันของเครื่องมือ ทั้งจากสงครามตามแบบและสงครามไม่ตามแบบ ที่ประกอบด้วย กองกำลังทหารปกติ, กำลังทหารรบพิเศษ, กองกำลังที่ไม่ใช่ทหาร เช่น มวลชนที่ต่อต้านอำนาจรัฐ, การสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่น, สงครามข้อมูลข่าวสาร และการโฆษณาชวนเชื่อ, การทูต, การโจมตี ด้านไซเบอร์, สงครามเศรษฐกิจ