การเมือง

นายกฯสั่ง 4 กระทรวงแก้ปัญหาแหล่งปิโตรเลียม ทับซ้อนพื้นที่ส.ป.ก. 

วันที่ 19 มิ.ย.60 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. สั่งการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน ไปหารือกัน เพื่อแก้ปัญหาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก. )

หลังศาลปกครองมีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์นอกเหนือพื้นที่การทำการเกษตร แล้วทำความเห็นข้อกฎหมายเสนอให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย พิจารณาก่อนออกคำสั่งมาตรา 44 เพราะหลายพื้นที่เป็นปัญหาทับซ้อน เช่น แหล่งขุดเจาะปิโตรเลียมลานกระบือ ประกาศเป็นเขตพื้นที่ ส.ป.ก. หลังให้สัมปทานไปแล้ว