ฝ่ายค้านชนะรัฐบาล ในสายตาคนกรุง ศึกอภิปรายงบ 63

20 ต.ค. 2562 เวลา 6:06 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (20 ต.ค. 62) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เฉพาะผู้ที่สนใจติดตามการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 436 คน ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อ การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ในครั้งนี้

อันดับ 1 ทำให้ได้รู้ว่ารัฐบาลจะนำงบประมาณไปใช้อะไรบ้าง รู้ข้อมูลมากขึ้น 43.68%

อันดับ 2 งบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่อการพัฒนาบ้านเมือง 38.70%

อันดับ 3 ไม่ค่อยมีสีสัน ไม่น่าสนใจ รัฐบาลมีเสียงมากกว่า 18.77%

2.โดยภาพรวม ประชาชนพึงพอใจต่อการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 ค่อนข้างพึงพอใจ 36.07% เพราะทั้งสองฝ่ายนำเสนอได้ดี ตรงประเด็น ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ เกิดกระแสการตื่นตัวทางการเมือง ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่ค่อยพึงพอใจ 33.02% เพราะผู้อภิปรายบางท่านยังพูดในรูปแบบเดิมๆ พูดนอกเรื่อง ไม่ตรงประเด็น รัฐบาลตอบข้อซักถามไม่ชัดเจน ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่พึงพอใจเลย 23.42% เพราะประท้วงบ่อย ทำให้เสียเวลา ฟังอภิปรายไม่ต่อเนื่อง เหตุผลของการนำงบประมาณไปใช้ในด้านต่างๆ ฟังไม่ขึ้น ฯลฯ

อันดับ 4 พึงพอใจมาก 7.49% เพราะเป็นการอภิปรายที่ตรงไปตรงมา ทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลมากขึ้น ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี ฯลฯ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

3.สิ่งที่ประชาชน “สมหวัง/พอใจ” และ “ผิดหวัง/ไม่พอใจ” กับการอภิปรายครั้งนี้ คือ

สิ่งที่ “สมหวัง /พอใจ” ภาพรวม 1.ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี นำเสนอข้อมูลชัดเจน 52.10% 2.การจัดสรรเวลา เป็นระเบียบมากขึ้น 32.93%  3.ได้รู้และเข้าใจเรื่องงบประมาณมากขึ้น  23.35%

สิ่งที่ “ผิดหวัง /ไม่พอใจ” ภาพรวม 1.รัฐบาลตอบคำถามไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น 43.40%  2.การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้อง 37.26%  3.พูดนอกเรื่อง ประท้วงบ่อย ไม่สำรวม 21.70%

4. ถ้าคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนให้คะแนนการอภิปรายทั้งของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลกี่คะแนน

ฝ่ายค้าน 6.94  คะแนน   ฝ่ายรัฐบาล 5.11 คะแนน

“ข้อเสนอแนะ” หากมีการอภิปรายในครั้งต่อไป

อันดับ 1 ควรมีตัวเลขแสดงงบประมาณที่ชัดเจน มีภาพประกอบที่เข้าใจง่าย 48.94%

อันดับ 2 จัดสรรเวลาและเนื้อหาให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ไม่พูดซ้ำซ้อนกัน 34.04%

อันดับ 3 มีภาพเก็บตก บรรยากาศเบื้องหลัง ภาพการทำงานของ ส.ส. 27.66%

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-“วัน อยู่บำรุง” โพสต์ขอโทษไม่ได้ร่วมอภิปราย เปิดโอกาสให้ส.ส.ท่านอื่น

-งบฯ กลาโหม จำเป็น ! “บิ๊กตู่” แจง กันไว้ 7 – 8 หมื่นล้าน ซื้อยุทโธปกรณ์

-“ศักดิ์สยาม” มั่นใจ “ร่างพ.ร.บ.งบฯ63” เสียงโหวตผ่านฉลุย

-“เพื่อไทย” ขู่ยื่นตีความ พ.ร.บ.งบ จี้รัฐบาล แจงข้อกฎหมาย-วินัยการคลัง